Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Çocuk Belediyesi

Türkiye’de Çocuk Belediyesi Kavramı Oluşumu Ve İşleyişi
 
Çocuk Belediyesi ilk olarak 2011 yılında Seferihisar ilçesinde, Tunç Soyer’in çocukların yerel yönetim süreçlerine katılımının desteklenmesi ve kenti ortak akıl ile yönetme vizyonu ile kurulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir. Bu vizyonun tüm kenti kapsaması amacıyla 2023 yılında İzmir Çocuk Belediyesi kurulmuştur.
 
İzmir Çocuk Belediyesi Vizyonu
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Dostu Kent vizyonuyla, kentimizde yaşayan çocuklara hizmet üretirken, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ilkelerini referans alarak, kapsayıcı, eşitlikçi, çocuğun iyi olma halini ve üstün yararını gözeten, çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar yaratma çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu kapsamda her yaş grubundan çocuğun fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimleri ve ihtiyaçları gözetilerek kent yaşamının ve kentsel hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla UNICEF ile yaptığımız protokol, çocuk haklarına ve çocuğun iyi olma haline verdiğimiz önceliğin önemli bir göstergesidir.
 
İzmir’de yaşayan çocukları yerel yönetim mekanizmalarına dâhil ederek, edilgen nesneler konumundan etkin özneler konumuna taşıyan, çocuklardan oluşan bir yönetim mekanizması olan “İzmir Çocuk Belediyesi”  çalışmaları, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. 
İzmir Çocuk Belediyesi’nde çocukların, çocuk hakları felsefesinin en önemli unsurlarından olan katılım haklarını, yaşadıkları kentte, kendi yaşam deneyimlerini, bakış açılarını ve fikirlerini yerel yönetim mekanizmalarının kararlarını etkilemek üzere paylaşarak kullanmaları hedeflenmektedir. Kent yaşamında ihtiyaç duydukları hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal yapıları ile birlikte projelendirerek hayata geçirmeleri planlanmaktadır.
 
İzmir Çocuk Belediyesi Yönetim Modeli Çalıştayı
 
İzmir Çocuk Belediyesi işleyiş ve yönetim modeli, çocuk katılım ilkelerine uygun olarak 23 Haziran 2023 tarihinde 25 çocuğun katılımı ile gerçekleştirilen  “İzmir Çocuk Belediyesi Yönetim Modeli Çalıştayı” ile belirlenmiştir. çalıştay sonunda çocuklar; yetki ve sorumlulukların aralarında eşit şekilde paylaşılacağı, gerekli hallerde kendi seçtikleri grup sözcüleri tarafından temsil edildikleri bir yönetim modelini seçmişlerdir. İzmir Çocuk Belediyesi çalıştayda belirlenen doğrudan demokrasi yöntemiyle, bir başkanlık sistemi olmadan yönetilecektir. 
 
İzmir Çocuk Belediyesi Kura Çekimi
 
9/14 yaş arası çocuklar, İzmir Çocuk Belediyesinde yer almak için 04 Ağustos – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişlerdir. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 26 Ağustos 2023 tarihinde İBB Meclis Salonu’nda asıl ve yedek üyeleri ve gönüllülerini belirlemek üzere kura çekimi gerçekleştirilmiştir.
Kura çekimine 211 çocuk katılmış olup 100 asıl, 50 yedek, 61 gönüllü üye belirlenmiştir. Asıl üyeler kendi ilgi duydukları alanlar, yaş grubu dinamiklerine göre çalışma grubu/komisyonlara ayrılmıştır.
 
İzmir Çocuk Belediyesi Komisyonları
 
Çocuklar çalışmalarını 4 alt çalışma grubuna ayrılarak yürütmektedirler
 
1) Kentsel Haklar Komisyonu Alt Başlıkları; Ayrımcılık / Farklılıklara saygı,  Toplumsal Cinsiyet, Ulaşım, Kent Mobilyaları ve Parklar  -  İzmir’de yaşayan her çocuğun herhangi bir nedenle herhangi bir ayrımcılığa uğramadan kentsel hak ve hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar yürütür.
2) Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu Alt Başlıkları; Kültür-Sanat, Boş Zaman Değerlendirme, Alternatif Eğitsel Faaliyetler, Spor  - Kentte yaşayan çocukların boş zamanlarını nitelikli ve özelliklerine uygun şekilde değerlendirebilmelerine yönelik ihtiyaç belirleme, oyun alanları tasarlama, sanatsal ve kültürel etkinlikler planlama çalışmaları yürütür.
3) Doğa ve Ekoloji Komisyonu Alt Başlıkları; İklim Krizi, Atık Yönetimi, hayvan Hakları -  Çocukların yaşadıkları dünyanın çevresel koşullarını değerlendirerek, sürdürülebilir çözümler üretebildikleri, yaşamlarını doğrudan etkileyen iklim krizi ile tartışmaların yürütüldüğü çalışmalar yürütür.
4) Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Alt Başlıkları; Bilgi ve Teknolojiye Erişim, Dijital Vatandaşlık, Sosyal Medya Kullanımı - Çocuklarla bilgiye erişim, teknoloji, kitle iletişim araçları ve sosyal medya kullanımı ve bu kullanımların etkileri konusunda dijital vatandaşlık çalışmaları yürütür.
İzmir Çocuk Belediyesi Asıl Üyelerinden oluşan komisyonlar toplantılarını Çocuk Belediyesi Gürçeşme Yerleşkesinde gerçekleştirmektedir. Ayda bir kez toplanan komisyonlar şu ana kadar 2. Aylık toplantılarını gerçekleştirmişlerdir. 
Komisyonlar komisyon başlıkları üzerine fikir tasarıları oluşturmaktadırlar. Çocuk Hakları temalı eğitici ve eğlenceli bir dizi etkinlikler yapılan toplantılarda, düzenli periyodlarla aralarında sözcüler seçilmektedir. Sözcüler, bir sonraki sözcü seçimine kadar İzmir Çocuk Belediyesini temsil ederler.
 
İzmir Çocuk Belediyesi Koordinasyon Komisyonu
 
İzmir Çocuk Belediyesi'nde çocukların, çocuk hakları felsefesinin en önemli unsurlarından olan katılım haklarını, yaşadıkları kentte kendi yaşam deneyimlerini, bakış açılarını ve fikirlerini yerel yönetim mekanizmalarının kararlarını etkilemek üzere paylaşarak kullanmaları ve kurumsal yapılarla birlikte çalışmaları Çocuk Dostu Kent vizyonunun bir parçasını oluşturmakta olup Belediyemizce gerçekleştirilen hizmetlerin ve çocukların temas ettiği kentsel alanların çocuklar tarafından yapılandırılmasını sağlamak amacıyla çocuğa doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden hizmetler üreten birimlerin yer aldığı "İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Koordinasyon Komisyonu" kurulmuştur.
Komisyonda Büyükşehir Belediyemiz Daire Başkanları, Müdürler ve İştirak Firma Yöneticileri yer almaktır.
 
 
İzmir Çocuk Belediyesi Üyeleri ile Büyükşehir Belediye Birimleri İlişkisi
 
Üyelerin Belediyemiz birimlerinde yapılan iş ve işlemleri görmeleri, birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına hâkim olmaları amacıyla gezi ve ziyaretler düzenlenmektedir. Ayda bir kez toplanan komisyonlarına, komisyonların çalışma alanıyla ilgili faaliyet gösteren birimlerimizden yetkin kişiler katılarak çocuklara ön açıcı bilgiler paylaşmaktadır.
 
İzmir Çocuk Belediyesi İletişim Bilgisi
 
İrtibat: 0232 293 96 80
Adres: Laleli Mah. Menderes Cad. No:420 Buca/İzmir
Konum için tıklayınız.

30.03.2024