Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Sanat Eğitimi Programlarımızla İzmirliler Sanatı Yaşayarak Öğreniyor

Kültür Merkezleri ve Sanat Eğitimleri Şube Müdürlüğünce İzmir’in farklı noktalarında düzenlenen eğitim ve atölye programlarının yanı sıra oluşturulan topluluklar ve korolar ile birçok İzmirli sanatın içinde faal olarak yer alma fırsatından yararlanıyor.

Eğitimlerimiz

Bale Eğitimi
2002 yılından bu yana devam etmekte olan Bale eğitimi bedeni, belli bir disiplin içinde çalıştırmayı amaçlamakta olup 5 - 10 yaş aralığındaki çocuklara yöneliktir.

Bağlama Eğitimi
Çocuklar ve yetişkinler için sürdürdüğümüz Bağlama Eğitimi, bağlamayı yaygınlaştırmak, temel çalım tekniklerini öğretmek ve icra edilmesini amaçlamaktadır. 
 
Piyano Eğitimi
2020 yılında başlayan Piyano Eğitimi, 6 – 12 yaş arası katılımcılardan oluşmaktadır. Eğitimimiz çocukların motor becerilerini, işitsel, sayısal ve sözel zekalarını geliştirmeyi ve konsantrasyon eksikliklerini gidermeyi amaçlamaktadır. 

Yaratıcı Drama Eğitimi
Çocuklar ve yetişkinler için sürdürdüğümüz yaratıcı drama eğitimi kendini ifade, iletişim, problem çözme, sosyal/kişisel gelişim ve estetik süreçler yaratmaya yönelik temel kazanımları içermektedir. 

Temel Oyunculuk Eğitimi
Temel Oyunculuk Eğitimi ile katılımcıların sahne bilgisi ve tiyatro kavramlarını öğrenmeleri; ses, beden, metin düzlemlerinde yazılı, sözlü ve hareket ile kendilerini sahne üzerinde ifade becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. 

Heykel ve Seramik Eğitimi 
Heykel ve Seramik Eğitimi yetişkinler için verilmekte olup yaratım tekniği üzerine bilgilendirilen katılımcılarımız, eğitmenlerimiz tarafından verilen malzeme ile belirlenmiş objeler üzerine çalışmaktadırlar.

Korolarımız

Çoksesli Çocuk Korosu
8 – 14 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Korosu şan, solfej ve müzik teorisi müfredatı ve koro müziğinin seçkin örneklerinden oluşan repertuvarı ile çocuklara çoksesli düşünme ve kolektif bilinç aşılamayı hedeflemektedir.
 
Çoksesli Kadın Korosu

2022 yılında kurulan Çoksesli Kadın Korosu 18 – 65 yaş arası kadın katılımcılarımızdan oluşmaktadır. Koromuz ulusal müzik kültürümüzün evrensel boyut kazanması ve çoksesli koro müziğinin toplumumuzda yaygınlaşması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Türk Halk Müziği Korosu
Türk halk müziğini sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan koromuz 18 – 50 yaş aralığındaki katılımcılardan oluşmaktadır.
 
Klasik Türk Müziği Korosu
Klasik Türk Müziği Korosu, Türk müziğini araştırmak, öğretmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Koromuz 18 yaş ve üstü katılımcılardan oluşmaktadır.

Mübadele Dönemi Öncesi ve Sonrası Korosu
Mübadele Dönemi Öncesi ve Sonrası Korosu, 18 yaş ve üzeri katılımcılardan oluşmakta; Ege’nin iki kıyısının ortak kültürünü, şarkılarını ve danslarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Topluluklarımız

Köy Tiyatroları
Köy Tiyatroları, seçilmiş köylerde buluştuğumuz katılımcılarla teatral çalışmalar yapıp sonrasında o yöreye özel dans ve ritim eğitimiyle içimizdeki yaratıcı gücü çıkarmak ve bu gücü üretime çevirmek amacıyla kurulmuştur.

Mahalle Tiyatroları
Mahalle Tiyatroları 15 yaş üzeri katılımcılardan oluşmaktadır. Mahalle sakinlerinin sanatla buluşmasını sağlamak ve aralarındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. İçeriğinde şan, dans, hareket ve konuşma eğitiminin de olduğu oluşumda her mahallenin kendine ait bir tiyatro ekibinin olması hedeflenmektedir. 

Dans ve Ritim Topluluğu
Dans ve Ritim Topluluğu 2016 yılında kurumuştur. 9 – 25 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerden oluşan topluluk, yerel ve dünya danslarından örnekler sergileyen bir dans ve ritim topluluğudur. 

Yetişkin Halk Dansları Topluluğu
Yetişkin Halk Dansları Topluluğu, 40-65 yaş arası kadınlardan oluşmaktadır. Derslerimizin temel amacı, katılımcıları farklı yörelerin dansları ile tanıştırmak, dans yoluyla hareket etmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamaktır.

Playback Tiyatro Topluluğu 
Seyircilerin kendi yaşamlarından anlattıkları öykülerin oyuncular tarafından doğaçlama olarak canlandırıldığı interaktif bir tiyatro sergileyen topluluk, 2023 yılından itibaren düzenli olarak performanslarına devam etmektedir.

 
Atölyelerimiz

Kukla Atölyesi
Kukla Atölyesi, çocuklara kukla yaptırmak, dramatik hikâye yazdırmak, yaptıkları kuklayı oynatmak, yazdıkları hikâyeyi kendi kuklalarıyla anlatmak, hikâyeye uygun dekor yapmak ve bunların birleşiminden bir gösteri hazırlamayı hedeflemektedir. 

Çocuk Sanat Atölyeleri
Çocuk Sanat Atölyelerinde tek bir gün içerisinde farklı disiplinlerden (Müzik, dans, yaratıcı drama, kukla, origami vb.) atölye ve gösteriler ile çocuklarla buluşulur. Hedef çocukların sanata yakınlaşması, sanat aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri ve yaratıcılıklarını kullanabilmeleridir.

Kültür Atölyeleri
Kültür atölyeleri farklı disiplinlerden sanatçı ve sanat akımları ile tanışma olanağı sunar. Katılımcılar tüm sürece aktif olarak katılır. Konu edilen sanatçının yaşamında bir yolculuğa çıkılır, bu sıra dışı kişinin yaşadığı dönem, iç dünyası, eserleri üzerine çalışılır. Yaratılan kurgusal ortamlarda yaşanan deneyimler katılımcıların bilgi edinmesine, estetik duygusunun gelişmesine yardımcı olacağı gibi kendini ifade etme becerilerini geliştirir, kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalıklar yaşanmasına yardımcı olur.

Doğaçlama Atölyesi
Doğaçlama Atölyesi, katılımcıların farklı disiplinlerden doğaçlama teknikleriyle kendilerini spontane olarak ifade ettikleri çalışmalardan oluşur. Doğaçlama, gündelik hayatta ve sanatsal alanlarda bir ön hazırlık yapmadan devinmek, düşünmek ve yapmaktır. Atölye, katılımcıların kendilerini akışa ve keşfetmeye bırakacakları bir süreç olarak yapılandırılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim için:
02322933479

02.04.2024