Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Uluslararası Akdeniz Fıstık Çamı Sempozyumu 2024

 
2010 yılından sonra Kozak Yaylası’nda fıstık çamı ağaçlarında kozalak ve küner verim düşüklüğünün yaşanması ile bölgede yaşayan üreticilerin bu düşüşten olumsuz etkilenmesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi sessiz kalmamıştır. Kozalak ve küner başta olmak üzere iç fıstıkta meydana gelen rekolte kaybı, Kozak Yaylası üreticileri kadar ülkenin ekonomik girdisine de zarar vermeye başlamış ve nihayetinde bölgenin birinci sorunu haline gelmiştir. 

Soruna çözüm üretmek amacıyla konunun uzmanı akademisyenler ile çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan, kıymetli uzman ve akademisyenleri bünyesinde barındıran Türkiye Ormancılar Derneği ile 2019 yılında bir protokol imzalanmıştır. Protokolün imzalanmasının akabinde 8 Ekim 2019 tarihinde "İzmir İli Bergama İlçesi Kozak Bölgesinde Fıstık Çamı Ormanlarında Kozalak Verimindeki Azalmaların Araştırılması Projesi” hayata geçirilmiştir. 

Belediyemiz bu kapsamda akademisyenlerle birlikte çalışma yaparak Sosyo-Ekonomik Araştırmaları, Hastalık ve Zararlı Araştırmaları, Toprak ve Yağmur Örneklemesi Araştırmaları, Meteorolojik Araştırmaları, Hava Kirliliği Araştırmaları, Dendroklimatoloji ve Polen Araştırmaları grupları oluşturarak ivedilikle çalışmalara başlamıştır. 

Proje kapsamında 2019 yılında, Hava Kirliliği Araştırmaları grubuyla 2 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulmuştur. 2020 yılında, Sosyoekonomik araştırmalar ve anketler yapılmıştır. Toprak ve Yağmur Örneklemesi Araştırmaları grubuyla toprak ve ibre örnekleri alınmıştır. Hastalık ve Zararlılar Araştırmaları grubuna, mantar ve böcek çalışmalarında kullanmak üzere laboratuar malzemeleri alınmıştır. Meteorolojik Araştırmaları grubuyla 2 adet meteoroloji istasyonu kurulmuştur. Dendroklimatoloji ve Polen Araştırmaları grubuyla ise artım burgusuyla ağaçlardan örnek alınıp, ağaçların yaşı ve geçmiş yıllardaki durumunun tespiti yapılmıştır. 

2021 yılında, çam kozalak emici böceği (Leptoglossus occidentalis) için her mahalleye bir büyük, bir küçük olmak üzere ikişer adet deneme tuzakları konulmuştur. Yağmur, toprak ve ibre örnekleri alınıp analizleri yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, iklimin etkisinin gelişimde önemli bir yerinin olduğu, çam kozalak emici böceğinin ise sekonder etken olarak ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu sonuçlar ile birlikte 2022 yılında, havzaya 500 adet çam kozalak emici böceği tuzağı yerleştirilmiştir. 

Bu itibarla, tüm Akdeniz havzasındaki çam fıstığı verim düşüklüğünü derinlemesine tartışmak, böcek ile mücadele konusunda dünyada ve Belediyemiz bünyesinde yapılan çalışmaları değerlendirmek ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla dünyadan ve Türkiye’den, alanında uzman akademisyenlerin katılacağı “Uluslararası Akdeniz Fıstık Çamı Sempozyumu” planlanmıştır. 

26-28 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek söz konusu sempozyum programı aşağıda yer almaktadır.
26 Eylül 2024 – Açılış Konuşması ve Sunumlar
27 Eylül 2024 – Kozak Yaylasında Teknik Gezi
28 Eylül 2024 – Sunumlar ve Kapanış olmak üzere sempozyum sona erecektir.

28.03.2024