Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Kapsayıcı Bir Kent için İletişim Kampanyası

Nefret Söylemi ve Ayrımcılığa Karşı Kapsayıcı Bir Kent İçin İletişim Kampanyası

Temmuz 2020 yılında Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nün amacı “İzmir’de her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve kentin bütününde toplumsal barışın tesisi için insan hakları, sosyal adalet ve bir arada yaşam kültürünün toplumun her kesimine yayılmasını desteklemek” olarak belirlenmiştir. Müdürlük; İzmir’de yaşayan herkesin kent haklarından eşit ve adil şekilde yararlanabilmelerini destekleyen çalışmalar yürütmektedir ve tüm faaliyetlerinde kent hakkını ve muhataplar arası eşit ilişkiyi -diyaloğu- esas almaktadır. 

Dünya geneli gibi İzmir’de de fiziki, sosyal izolasyon ve akabindeki artan yoksullaşma ve ekonomik krizle birlikte kentte yaşayan farklı gruplar arasında etkileşim ve dayanışma erozyona uğramıştır. Bu yeni durumun kazanmış olduğu boyut, gerek kamu otoriteleri gerekse sivil toplum örgütleri için yayılan yanlış bilgilerin önlenmesi ve ayrımcılıkla mücadele yönündeki çalışmalara hız verilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.

Dünya ve ülke gündemi göz önünde bulundurularak İzmir’de nefret söylemi ile mücadele alanında diyalog zeminini güçlendirmek, karşılaşmaları sağlamak, kapsayıcı bir kent kültürü adına yeni bir söylemin mümkün olduğunu anlatan iletişim materyalleri geliştirmek adına 1 Haziran 2022’de UNHCR ortaklığıyla bir iletişim kampanyası başlatılmış ve Nefret Söylemi ve Ayrımcılığa Karşı Kapsayıcı Bir Kent İçin İletişim Kampanyası’nın ilk adımı atılmıştır. Kampanya ile nefret söylemiyle ve ayrımcılıkla mücadele eden, insan hakları ve değerlerini temel alan, olayları başka açılardan görmeyi, anlamayı ve anlamlandırmayı amaçlayan çoğulcu ve hak odaklı bir söylemin ve barışçıl bir kent kültürünün desteklenmesi öngörülmüştür.

Kampanya Raporu için tıklayınız
Click here for the Report of the Campaign

02.04.2024