Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Tek Çare Suyu Etkin Kullanmak

HAYVAN İÇME SUYU (HİS) GÖLETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuna uygun olarak mera ve yaban hayvanlarının temiz su ihtiyacı için Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde iyileştirme ve yenilerinin yapımı çalışmaları hızlandırıldı.
Küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle kırsal kesimde hayvancılık ve hayvansal üretim de olumsuz etkilenmektedir. Üreticilerimiz, mevcut hayvan içme suyu (HİS) göletlerinde kuraklığa bağlı olarak yağışlar düzensizleştiğinden ve azaldığından büyük sıkıntılar yaşamaktadır.
Belediyemizce, her biri ortalama 3 ile 5 bin metreküp hacimli hayvan içme suyu göletlerinde yağış sonrası akışa geçen sular yüzey akış yoluyla biriktirilmektedir. Yaz aylarında tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için bir vahaya dönüşen göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunmaktadır. İçme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanan mahallelerimizde yeterli sayıda HİS göletleri yapıldığında, içme suyu konusunda da tasarruf sağlanmış olmaktadır.
Hayvanlara gerektiği kadar içme suyu sağlanamadığında, et ve süt kayıpları yaklaşık %15 olmaktadır. Meralarda otlayan hayvanların et ve süt veriminin yükseltilmesi için mutlaka kısa mesafede içme suyu temin edilmesi gerekmektedir. Hayvanların otlatma alanı ile su kaynağı arasındaki mesafe arttıkça et ve süt veriminde daha fazla azalma olmaktadır. Bu tür meralarda, mevcut topoğrafik, jeolojik ve hidrolojik koşulların elverişli olduğu durumlarda, hayvan içme suyu teminine yönelik hayvan içme suyu göletlerinin yapımı önem kazanmaktadır.
Küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle kırsal kesimde hayvancılık ve hayvansal üretim de olumsuz etkilenmektedir. Üreticilerimiz, mevcut hayvan içme suyu (HİS) göletlerinde kuraklığa bağlı olarak su kalmadığından büyük sıkıntılar yaşamıştır.
2019 yılından bu zamana kadar kırsalda hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Belediyemizce Aliağa, Bergama, Bornova, Dikili, Kınık, Menemen ve Urla ilçelerinde toplamda 60 adet yeni HİS göleti, 127 adet mevcut HİS Göletinin bakım-onarımı yapılmıştır.
2023 yılında da Bergama, Kınık, Menemen ilçelerinde 12 adet HİS göleti yapımı tamamlanmış, Bergama ve Menemen ilçelerinde 15 adet HİS Göletinin bakım ve onarımı yapılmıştır. 2023 yılı için planlanmış yeni HİS Göletlerinin yapım, bakım ve onarımı yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca, kırsalda hayvancılığın desteklenmesi, üretimde verim ve kalitenin arttırılması için yeni hayvan içme suyu göletleri ile mevcut hayvan içme suyu göletlerinin bakım ve onarım çalışmalarına devam edilecektir.

 
 SULAMA GÖLETLERİ VE  SULAMA TESİSLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuna uygun olarak küresel iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele ile tarımsal sulamada  su tasarrufu için modern sulama sistemleri ve tarımsal sulama göletleri çalışmaları hızla sürdürülmektedir.
Küresel iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak mevcut yerüstü (YÜS) ve yeraltı (YAS) suları kaynaklarında sürekli azalmalar meydana gelmektedir. YÜS ve YAS kaynaklarının azalması ile birlikte tarımda kullanılan su ihtiyacının karşılanması daha da önemli hale geldiğinden, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir.
Sulama sezonları dışında yağışlar sonrası yüzey akışa geçen suların bir kısmı sızarak yeraltı su tablasını beslemekte, bir kısmı ise, dereler ve çaylar vasıtası ile doğrudan denizlere dökülmektedir. Dünyada ve Ülkemizde yaşanan kuraklıklar nedeniyle kuruda hububat dahi yetiştirilemeyecek sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda suyun değeri daha da arttığından, tarımda kullanılan sulama sistemlerinden olan vahşi sulamanın tamamen sonlandırılarak,  suyun en az kayıpla araziye ulaştırılması ve azami derecede su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Daimi akışı olmayan, gölet gövde dolgusu için geçirimsiz malzeme bulunabilen, topoğrafyası uygun ve aynı zamanda jeolojik yönden geçirimsizliği olan kurudereler üzerinde sulama göletleri yapılarak sayılarının artırılması hedeflenmektedir. Sulama göletleri tarım arazilerine sulama suyu temini yanında, kısmen yeraltı suyunu besleme ve taşkın kontrolü, olası orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi için su alma rezervuarı, evcil ve yaban hayvanlarına içme suyu temini, mesire alanı, sportif amaçlı balıkçılık vb. birçok yararları da bulunmaktadır.
Yeni yapılacak sulama göletleri kapasitelerinin belirlenmesinde, iklim değişikliği ve kuraklık dikkate alınmakta, bir sonraki yılda kuraklık olabileceği varsayımıyla göletlerin su depolama hacimleri buna göre belirlenmektedir.
 İzmir geneli kırsalında DSİ sulama alanları ve drenaj havzaları dışında kalan havzalarda sulama suyu teminine yönelik sulama göleti etütlerine başlanılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Belediyemize devri yapılmış olan ve sulama şebekesi yapılmayan Dikili Yahşibey sulama göletinde, sulama tesisinin yapımına başlandı. Çeşitli nedenlerle bakım-onarım ve yenileme gerektiren sulama göletlerinin çalışmaları da Belediyemizce yapılmaktadır. Ön etütleri yapılan ve uygun görülen 8 adet sulama göletinin temel sondaj ve malzeme analizleri yapılmaktadır, laboratuvar sonuçları olumlu çıkan bölgelerin proje çalışmalarına başlanılacaktır.
İlimizde 02.02.2021 tarihinde yaşanan taşkınlar nedeniyle sulama göleti gövde ve dolusavağında hasar meydana gelen Menderes Yeniköy Balabandere ve Menderes Çatalca Sandidere Sulama Göletlerinde acil olarak onarım çalışmalarına başlanarak dolusavak kapasiteleri artırılmış, vana odaları yenilerek inşaatı tamamlanmıştır. Yeniköy gövde onarımı öz kaynaklarımızla tamamlanmıştır. Büyük taşkının göletlerimize taşımış olduğu sedimantasyon temizlenerek, Yeniköy Sulama Göletinde göl alanına sedimantasyon girişini önlemek için tersip bendi yapımı da 2021 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Çatalca göleti için tersip bendi projesi hazırlanmış konu izin aşamasındadır.
Taşkının zarar verdiği Menderes Yeniköy Balabandere ve Çatalca Sandidere Sulama Göletleri Dolusavakları, topuk dren bacası Vana Odası ve Dip savak onarımı için yaklaşık 10 milyon TL harcama yapılmıştır. 
2019 yılından bugüne Karaburun-Parlak, Menderes-Çamönü ve Yeniköy, Ödemiş-Birgi ve Yılanlı, Menemen-Süleymanlı ve Görece mahallelerine 2 milyon TL değerinde malzeme desteği verilmiştir. Ayrıca Seferihisar-Ulamış mahallesinde sulama tesisinin yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.
10 yıldır atıl durumda olan Dikili Yahşibey sulama göleti Belediyemizce faal duruma getirilmiştir. Şu an inşaat aşamasındadır. Projenin bitiş tarihi 2024 yılı olarak planlanmaktadır. Yalnızca bu proje ile 7094 da alan sulamaya açılacak ve Yahşibey ve Bademli mahalleleri olarak toplamda 545 çiftçi ailesi faydalanacaktır. Sadece bu proje için hat uzunluğu 65 km olan HDPE 100 borular kullanılacak ve proje bitiminde sadece Dikili- Yahşibey mahalleleri için yapılan yatırım 60 milyon TL’ye ulaşacağı öngörülmektedir. Bu proje ile 2023 yılı itibariyle 4000 da alan sulamaya hazır hale getirilmiştir.
Pompaj ihtiyacı olmadan cazibe sistemi ile tasarlanan ve 2022 yılı içerisinde yapımı tamamlanmış olan Urla Birgi-Barbaros Mahalleleri Sulama Göletleri Sulama Tesisi Yenileme İnşaatı ile de 100 çiftçi ailesine fayda sağlanmış ve 950 dekarlık bir alan sulamaya açılmıştır.
2019-2023 yılları arasında yeni sulama tesisleri için harcanan bütçe toplamda 44 milyon TL’dir.
Ayrıca Ödemiş Yılanlı mahallesinde 314 metreküp su depolayabilen 3 adet havuz yapılmıştır.
Karaburun Parlak, Bayındır Arıkbaşı göletlerinin filtrasyon sistemleri  2 milyon TL harcanarak yenilenmiş, Ulamış Ağalardere sulama göleti filtrasyon tesisine 207 bin TL harcanarak filtrasyon tesisi yapılmıştır.

 
 
 
 
Sulama Göletleri Bakım-Onarımları ile İlgili Görseller
 
 
Menderes Çatalca Sandidere Göleti Dolusavak Yenileme
 

 
 
 

 
 
Menderes Yeniköy Balaban Dere Sulama Göleti Gövde ve Dolusavak Yenileme

 
 
 
 

 
Menderes Yeniköy Balabandere Sulama Göleti Tersib Bendi

 
 
 
 
 
Menderes Yeniköy Balabandere Sulama Göleti Tersib Bendi
 

 
 
 
Sulama Tesisleri ile İlgili Görseller

YENİKÖY BALABANDERE SULAMA GÖLETİ VANA ODASI YENİLEME İNŞAATI
 
                                                                      ESKİ HALİ                                                                                                            YENİ HALİ
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
Dikili Yahşibey Sulama Göleti Damla Sulama İnşaatı İşi
 


 


 

 
 
 
 
 
BAYINDIR ARIKBAŞI SULAMA GÖLETİ FİLTRASYON TESİSİ
 
                                            ESKİ HALİ                                                                                                                              YENİ HALİ

 
             
 
 
 
KARABURUN PARLAK SULAMA GÖLETİ FİLTRASYON TESİSİ
 
                                                            ESKİ HALİ                                                                                                                  YENİ HALİ

 
 
             
 
 
 
 
 
YENİLENEBİLİR ENERJİ (GES) KAYNAKLARININ KULLANIMI
Elektrik enerjisinin kullanıldığı pompajlı sulama tesislerinde, özellikle Terfii değerlerinin yüksek olduğu ve gücü yüksek pompaların kullanıldığı tesislerde enerji bedellerinin yüksek olması ile birlikte işleten sulama kooperatifleri fatura bedellerini ödemekte güçlük çekmekte ve üreticilerin ürün maliyetlerini de artırmaktadır. Kırsalda tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi stratejik hedeflerimize uygun olarak, terfili sulama tesislerinde yenilenebilir enerji tesisleri kurulması ile çiftçilerimizin ürün maliyetlerini düşürerek gelirlerini artırma ve tarımsal üretimin devamına katkı sağlanmış olacaktır.
Tarımsal sulamada elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynağı (GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ) kurulmasına ilişkin hazırlıklarımız 2020 yılında başlamış, proje devam etmektedir. Söz konusu tarımsal sulama kooperatifleri, 5,5 – 55 kw değişen güçlerdeki pompajlarla yer altı suyu (YAS) veya yer üstü suyu (YÜS) temin etmektedir.
Yapılması planlanan sulama göletlerinin sulama sistemlerinde, terfii gerektiren projelerde, güneş enerjisinden faydalanılmasından planlanmaktadır.
İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Daire Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ile birlikte yürütülecek olan Karaburun Parlak Sulama Göleti Damla Sulama Tesisi GES Projesinin temelleri atılmış olup, 2024 yılında Karaburun Parlak dâhil olmak üzere, Bergama Kozluca, Karaburun Parlak, Seferihisar Payamlı Ve Torbalı Dağkızılca mahallelerinde GES projesinin yürütülmesi planlanmaktadır.

 
 

18.08.2023