Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı – SUMP İzmir

 Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı – SUMP İzmir
Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı altında yer alan 3 Nolu "Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma" Eylem Alanı kapsamında  Belediyemiz Avrupa Birliğinden IPA II kapsamında başvurumuz sonucunda 3.199.845 Euro’luk hibe almaya hak kazanarak, Türkiye'de IPA II Teknik Destek Projesi ile SUMP hazırlayacak ilk kent olma özelliğine kavuşmuştur.  
İzmir SUMP projesine ait ihale ilanı ve ihale dosyası AB Türkiye Delegasyonu tarafından 16.06.2021 tarihinde onaylanarak ihale ilanımız 22.06.2021 tarihinden itibaren Avrupa Komisyonu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı ihale ilan sayfalarında yayınlanmaya başlanmıştır. İhale süreci kısa liste ve değerlendirme aşamaları tamamlanmış ve 21.07.2022 tarihi itibariyle plan çalışmaları başlanmıştır. Çalışmanın 2 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 
SUMP İzmir’in genel hedefi; İzmir’de daha güvenli, temiz, erişilebilir ve uygun hareketliliği sağlayarak yaşanabilirliğe ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır.
SUMP çalışmasının kentimize sağlayacağı katkılar;
İzmir kentinin, kamusal ulaşım politikalarını destekleyen vizyonu, SUMP kapsamında daha güçlü bir şekilde yenilenecektir. Bireysel otomobil kullanımının azaltılması, bisiklet-yaya erişiminin artırılması, paylaşımlı mikro mobilite olanaklarının geliştirilmesi ve araç değil insan odaklı bir kent merkezi yaratılması için SUMP sürecini bir fırsat olarak görmekteyiz.
Sosyal, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir “İzmir Ulaşım Vizyonu” geliştirilmesi bu planın temel hedefleri içinde yer almaktadır. Küresel krizlerle boğuşan dünyamızda; eşitlikçi, çevreci,  ekonomik, doğal afetlerin ve pandeminin getireceği riskleride göz önünde bulunduran ve bu riskleri senaryo analizlerine de katarak daha dirençli bir ulaşım sisteminin kurulması sağlanacaktır.
Fosil yakıtlara dayalı kentsel ulaşım politikalarının terk edilip, daha çevreci ve sürdürülebilir ulaşım modlarına dayalı bir gelişme alınan önlemler ile desteklenecektir.
Geleneksel veri toplama yöntemleri ve modelleme yaklaşımlarına dayanan klasik ulaşım master planlarına göre, vatandaş ve paydaş katılımının aktif olarak sağlanacağı, yenilikçi veri toplama teknikleri ile kentsel hareketliliğe yönelik kararların daha hızlı alınması sağlanacak; ayrıca bu verilerin güncel tutulması sağlanarak modelleme sürecinin daha dinamik bir şekilde takip edilebilmesiyle belediyemizin akıllı kent olma hedeflerine katkı koyması beklenmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı ve diğer bölümlerde çalışan personellerin planlama sürecini devam ettirmek için gereken teorik ve pratik kapasiteyi kazanması sağlanacaktır.
SUMP süreci İzmir Ulaşım Master Planı’nın sürdürülebilirlik ilkelerine katkı koyup katılım ve entegrasyon ilkelerine dayanan bir planlama anlayışına dayanacaktır.

Proje ile ilgili güncel durum, bilgi, belge ve katılım sürecine www.sumpizmir.org adresinden ulaşılabilmektedir. 
 
 
 

 

06.03.2023