Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı – SUMP İzmir

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı – SUMP İzmir
                
 
Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı altında yer alan 3 Nolu "Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma" Eylem Alanında Belediyemiz Avrupa Birliğinden IPA II kapsamında 3.199.845 Euro’luk hibe almaya hak kazanarak, Türkiye'de IPA II Teknik Destek Projesi ile SUMP hazırlayacak ilk kent olma özelliğine sahiptir.
 
SUMP İzmir’in genel hedefi; İzmir’de daha güvenli, temiz, erişilebilir ve uygun hareketliliği sağlayarak yaşanabilirliğe ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır.
 
SUMP çalışmaları kapsamında şimdiye kadar;
 
Başkanımız Sayın Tunç SOYER ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katılımıyla 400 kişilik Açılış etkinliği gerçekleştirildi.
2 aylık periyotlarda toplam 7 adet ilerleme raporu, Başlangıç, İletişim ve Görünürlük, Eğitim İhtiyaç Analiz, Katılım Plan, Paydaş Katılım, Vatandaş Forum, Teknik Tanımlama, SUMP Yasal Çerçevede GZFT Sonuçları, Dijital Çözümler, Veri Sonuçları ve Mevcut Hareketlilik Değerlendirme sonuçlarının yer aldığı 10 adet teknik rapor ile toplamda 17 adet Durum Analizi ve Teknik Değerlendirme Raporu elde edildi.
Kapasite geliştirme kapsamında; 4 adet Birimler Arası Çalışma Grubu, Paydaş Katılımı, Odak Grup ile SUMP Yasal Çerçevesinde GZFT ve Hareketlilik Analizi- SUMP vizyon başlıklarında toplam 7 adet teknik çalıştay, modelleme ve mikro hareketlilik başlıklarının yer aldığı 7 adet eğitim gerçekleşti.
İyi uygulama örneklerinin incelenmesi amacıyla 10’ar kişilik ekipler halinde Budapeşte-Barselona ve Köln-Rotterdam-Amsterdam-Utrecht şehirlerini içeren 2 adet yurtdışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi.
Buca  ve  Karşıyaka  da  1500’er  kişinin  katılım  sağladığı  Vatandaş  Forum
gerçekleştirildi.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin önemli bir partneri konumunda yer almakta olup SUMP projesi bünyesinde önemli bir yer tutan "16-22 Eylül 2023 Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında etkinlikler bu kurumlar tarafından koordineli olarak gerçekleşti.
Proje sürecinin takibi ve değerlendirilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Delegasyonu, Dünya Bankası ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile 3 defa İzleme Komite Toplantısı yapıldı.
Yaklaşık 100 bin kişilik hanehalkı anketi ve 4000 adet araç sayımı ve diğer veriler ile Veri Toplama Sonuçları ve Mevcut Hareketlilik Değerlendirmesi yapıldı.
 
 
 
 

 

06.03.2023