Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Bina Kimlik Belgesi

30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem, kentimizde ekonomik, fiziksel ve sosyal boyutlarıyla ağır hasarlar oluşturmuştur. 

İzmir depreminin hemen ardından Belediye Başkanlığımızca sorunlarla mücadele etmek, gerekli teknik ve bilimsel tedbirleri almak, olası afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturmak amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihinde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve 18 Kasım 2020 tarihinde "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlenmiştir. Bu toplantı ve buluşmada yapılan değerlendirmeler neticesinde; Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir. 

Bu kapsamda yapı envanteri çalışmalarına, 30 Ekim Depreminden en çok etkilenen Bayraklı İlçesinden başlanılmış olup çalışmalar 2021 yılında tamamlanmıştır. 

Envanter çalışması kapsamında kentlilerin yaşadıkları binalar hakkında en kapsamlı bilgiye erişimini sağlayan bina kimlik belgesi sistemi de geliştirilmiştir. Yapının temel bilgilerine, en yakın toplanma alanlarına ve ruhsata esas belgelere (yapı ruhsatı, mimari proje vb) gerek binada ikamet eden kentlilerin gerekse afet anında müdahale ve tahliye ekibi görevlilerinin etkin, hızlı ve doğrudan bir şekilde erişimini sağlayan bina kimlik belgelerine iki boyutlu kent rehberi, bizizmir.com portalında ve mobil uygulamadan ulaşılabilmektedir. 

Bina kimlik belgesi çalışması belediyeye resmi başvuru yapmaksızın kentlilerin yaşadığı bina hakkında en kapsamlı bilgiye erişimini doğrudan sağlayan özgün ve Türkiye’ye örnek bir proje niteliğindedir. 

Çalışmanın uzun vadede kent bütününde bulunan 903 bin 803 yapıda tamamlanması planlanmaktadır. 

Belediye Başkanlığımızca kendi öz kaynaklarımız ile yürüttüğümüz yapı envanteri ve diğer risk azaltma çalışmaları tamamlandığında çalışmalardan elde edilen sonuçlar birbiriyle örtüştürülerek, risk azaltma ve kentsel iyileştirme çözümlerini içeren sürdürülebilir afet risk yönetim sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir.

https://cbs.izmir.bel.tr/cbsuygulamalar/SehirPortaliCBSApi/BinaBilgi.aspx

 

 

14.02.2023