Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Yapı Envanteri Çalışması

İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejisinden hareketle, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem, kentimizde ekonomik, fiziksel ve sosyal boyutlarıyla ağır hasarlar oluşturmuştur. 30 Ekim depreminin hemen ardından Belediyemizce yürütülecek afet risk azaltma çalışmalarına yön vermek için düzenlenen 14 üniversite, 25 kamu kurumu, 38 STK. Meslek odası ve 29 Belediyeden toplamda 1000 katılımcının katkı koyduğu “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” kapsamında yapılan değerlendirmeler sonrasında yapı envanteri çalışmalarına hızla başlanmıştır. 

Bu kapsamda ilk olarak; Belediyemizin ‘’Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir’’ vizyonu doğrultusunda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü imzalanarak geniş kapsamlı bir Yapı Stoku Envanter projesi ve bina kimlik belgesi çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmanın saha tespitleri yetkin inşaat mühendisleri; analizleri ise konusunda uzman ODTÜ’lü akademisyenler tarafından yapılmaktadır. 

Yapı envanteri çalışmalarına, 30 Ekim Depreminden en çok etkilenen Bayraklı İlçesinden başlanılmış olup ilçenin tüm konut türü yapılarında çalışma yapılarak 33.100 yapının envanteri çıkarılmıştır. Yapı envanteri çalışmasının ikinci etabı ise; Belediyemizce yürütülen diğer risk azaltma çalışmalarıyla bütünlük oluşturmak amacıyla Bornova İlçesinde yapılmıştır. Bornova İlçesi yapı envanteri çalışmasında 61.673 yapının envanteri çıkarılmıştır. Pilot bölge olarak belirlenen Bayraklı’da ve Bornova’daki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplamda 94 bin 773 yapı için envanter çalışması tamamlamış; 2024 yılında ise Bayraklı ve Bornova’nın ardından Konak’ta bulunan 64 bin 587 yapının envanterinin çıkarılması hedeflenmektedir. 
Yapı envanteri çalışması ile mevcut yapıların envanteri çıkarılırken deprem etkisindeki davranışlarına göre önceliklendirme yapılmaktadır. Böylelikle bölgesel bazlı sonuçlara ulaşılmaktadır. Elde edilen bu sonuçlarla İzmir’e özgü kentsel iyileştirme modelleri ve dönüşüm stratejileri geliştirilmektedir. Ayrıca yürütülmekte olan yapı envanteri projesi kapsamında her bir yapıya ait bina kimlik belgesi oluşturulmuştur.

Çalışmanın uzun vadede kent bütününde bulunan 903 bin 803 yapıda tamamlanması planlanmaktadır.

Belediye Başkanlığımızca kendi öz kaynaklarımız ile yürütülen yapı envanteri ve diğer risk azaltma çalışmalarının sonuçları birbiriyle bütünleştirildiğinde, kentimizin karşı karşıya kalabileceği afetlerde fiziksel, ekonomik, sosyal, ekolojik ve halk sağlığı açılarından ortaya çıkabilecek zararların azaltılmasına yönelik tedbirler hızlı ve etkin bir şekilde alınabilecektir.
 

03.04.2024