Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Yapı Envanteri Çalışması

İzmir Büyükşehir   Belediyemizin   sürdürülebilir   yaşam   alanları   yaratma   stratejisinden hareketle, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem, kentimizde ekonomik, fiziksel ve sosyal boyutlarıyla ağır hasarlar oluşturmuştur. 30 Ekim 2020 tarihinde kentimizde yaşanan  depreminin hemen ardından Belediye Başkanlığımızca sorunlarla mücadele etmek, gerekli teknik ve bilimsel tedbirleri almak, olası afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturmak amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihinde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve 18 Kasım 2020 tarihinde "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlenmiştir. Bu toplantı ve buluşmada yapılan değerlendirmeler neticesinde; Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir. 

Yapı envanteri çalışmalarına, 30 Ekim Depreminden en çok etkilenen Bayraklı İlçesinden başlanılmıştır. Belediye Başkanlığımız ile  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında Mart 2021 tarihinde imzalanan protokol ile başlanan Bayraklı İlçesinde yapı envanteri çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bayraklı Yapı Envanteri çalışmasında, İnşaat Mühendisleri Odası bünyesinde  bulunan 165 inşaat mühendisi görev almış olup 31.146 adet konut türü yapının envanteri çıkartılmıştır. Bu çalışmada, sokak taraması yöntemiyle yapılan saha çalışmalarında yapıların mevcut durumu tespit edilmiş, proje verileri incelenmiş ve binalarda beton çekici yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Tüm bu veriler bütünleştirilerek bilimsel yöntemler aracılığıyla analizler yapılmış ve yapıların  deprem etkisindeki davranış biçimleri  belirlenerek bölgesel bazlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çerçevede kentsel iyileştirme modelleri ve dönüşüm stratejileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca yapı envanteri çalışması kapsamında kentlilerin yaşadıkları binalar hakkında en kapsamlı bilgiye erişimini sağlayan bina kimlik belgesi sistemi geliştirilmiştir. Bina kimlik belgesi ile kentliler belediyeye resmi başvuru yapmaksızın binalarına ait  ruhsat, mimari proje, toplanma alanı ve benzeri bilgilere hızlı ve doğrudan erişim sağlamaktadır. Bina kimlik belgelerine iki boyutlu kent rehberi, bizizmir.com portalında ve mobil uygulamadan ulaşılabilmektedir. 

Yapı envanteri çalışmasının ikinci etabı; Belediyemizce yürütülen diğer risk azaltma çalışmalarıyla bütünlük oluşturmak amacıyla Bornova İlçesinden devam etmektedir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile 19 Eylül 2022 tarihinde protokol imzalanarak Bornova İlçesinde bulunan 62.038 adet konut türü yapının envanter çalışmalarına başlanılmıştır. Söz konusu çalışmanın Eylül 2023 döneminde tamamlanması planlanmaktadır.

Çalışmanın uzun vadede kent bütününde bulunan 903 bin 803 yapıda tamamlanması planlanmaktadır. 

Belediye Başkanlığımızca kendi öz kaynaklarımız ile yürütülen yapı envanteri ve diğer risk azaltma çalışmalarının sonuçları birbiriyle bütünleştirildiğinde, kentimizin karşı karşıya kalabileceği afetlerde fiziksel, ekonomik, sosyal, ekolojik ve halk sağlığı açılarından ortaya çıkabilecek zararların azaltılmasına yönelik tedbirler hızlı ve etkin bir şekilde alınabilecektir.

14.02.2023