Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzmir Afet Platformu

Kentimizi kapsayıcı ve katılımcı afet yönetim politikaları ve uygulamaları ile afetlere karşı dirençli hale getirmeyi amaçlayan Belediye Başkanlığımızca, afet yönetim sürecindeki tüm çalışmalar için toplumun farklı kesimlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan paydaşlarımızdan temsilciler belirlenerek  "İzmir Afet Platformu" oluşturulmuştur.
30 Ekim depremi sonrasındaki süreçte kentimizin afet güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen deprem öncelikli faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla 17.08.2021 tarihinde "İzmir Afet Platformu" toplantısı gerçekleştirilmiştir.
''Söz konusu toplantıda, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemizce yürütülen afet risk azaltma çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca ODTÜ’lü akademisyenler Prof. Dr. Erdin Bozkurt tarafından İzmir İli depremsellik araştırması ve Prof. Dr. Erdem CANBAY tarafından Bayraklı İlçesi yapı envanteri projeleri hakkında bilgilendirme yapılarak katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınmıştır.'' 

Afet Toplanma Alanları Noktasal Gösterim

15.05.2024