Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca afet odaklı yürütülecek bilimsel zeminde atılacak adımlara öncelikle, kentimizde yaşanan depremi değerlendirme süreciyle başlanmış, bu kapsamda depremden hemen sonra 12.11.2020-13.11.2020 tarihlerinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” düzenlenmiştir. Ortak Akıl Buluşmasında; 15 farklı konu başlığında bir araya gelen kamu kurum ve kuruluşları, sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin ilgili temsilcilerinden oluşan toplumun tüm kesimlerinden 1000 katılımcı ile kentin afet güvenliğini yükseltmeye yönelik yapılması gerekenleri ele alarak geliştirilen öneriler ışığında izlenmesi gereken yol haritası belirlenmiştir.

Bu çalışma kapsamında hazırlanan doküman https://www.izmir.bel.tr/tr/Yayin/255/4 adresinden kentlilerimizin bilgisine sunulmuştur.

02.04.2024