Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzmir Plan ile Geleceğin İzmir'i için Kolaylık

İzmir  - Plan Projesi ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı planlama süreçlerinin verimli ve etkinliğinde bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi, plan ve plan verilerinin akıllı veri olarak elde edilmesi ve sürdürülmesini amaçlanıyor.
İzmir plan projesi; güncel, bellek ve GEO etaplarından oluşuyor. 

Projenin ilk etabı  “İzmir – plan güncel” ile 30 ilçenin tamamında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının;
A) Sayısallaştırılması sonucu güncel plan bilgisinin oluşturulması
B) Sayısallaştırılması  tamamlanmış planların akıllandırılması, veri giriş araçlarının temini,
C) Yeni plan kararları ve plan değişiklikleri sonrası güncelleme süreci ve yönetilmesi süreci devam ediyor.

İzmir Plan Projesinin bütün süreçleri ilişkilendirildiğinde; kentsel alan kullanımları, yapılaşma ve yerleşim koşulları, kısıt alanları, dava kararları, jeolojik etüt bilgileri gibi sorguların elektronik ortamda, güvenli, sistematik ve hızlı bir şekilde yönetilmesi ve karar alma mekanizmaları kullanılarak geleceğin İzmir'ini doğru verilerle planlamak hedefleniyor.
 

18.01.2022