Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Hizmet Araçlarımız Artık Elektirikli...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının azaltımı ve halihazırda iklim değişikliği etkilerine karşı uyum hedefleri doğrultusunda Belediye Başkanları Sözleşmesine (Covenant of Mayors for Climate and EnergyCoM) 15.08.2019 tarih ve 05.628 sayılı Meclis Kararı ile taraf olmuş, Avrupa Birliği stratejilerine uygun olarak 2030 yılına kadar sera gazı salımlarının %40 azaltılmasını ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak kentimizin dirençliliğinin artırılmasını taahhüt etmiştir.

 Bu taahhüt kapsamında kentsel ve kurumsal sera gazı envanteri, risk ve kırılganlık değerlendirmesi ile sera gazı azaltım ve iklim uyum eylemlerini içeren eylem planı hazırlık çalışmalarına başlanmış, belediyemizin birimleri, bağlı kurum / kuruluş ve şirketleri, ilgili kamu kurumları, STK'lar, tniversiteler ve meslek ddalarının katılımları ile belediye başkanları sözleşmesi metodolojisine uygun olarak ''İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)'' hazırlanmıştır. 

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024) ile uyumlu olarak oluşturulmuş ve hazırlanmış olan İzmir SECAP 16/12/2020 tarih ve 1136 sayılı Meclis Kararı ile onaylanıp yürürlüğe girmiştir. 

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 5.2.2. Ulaşım bölümünde İzmir'in ulaşım sektörünün küresel iklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için geliştirilmiş eylemler anlatılmakta ve geniş açıdan bakıldığında bu, sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımının desteklenmesini ve mevcut ulaşım araçlarındaki emisyonların düşürülmesini içermektedir. Ulaşım sektörü için SECAP azaltım eylemleri hizmet aracı alımı bölümünde ''İBB'nin halihazırda hizmet taşıtlarının satın alımını ve kiralanması dışarıdan ihale ile tedarik etmektedir ve bu araçlar çoğunlukla fosil yakıtlı yani benzinli ve dizel araçlardır.'' denilmekte olup, elektrikli veya düşük karbon alternatifli taşıtların satın alınmasını veya kiralanmasını teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin mevcut satın alma politikasının revize edilmesi amaçlanlanıyor. 

Bu hedefler doğrultusunda; birimlerin hizmetlerinin elektrikli taşıtlarla karşılanabilmesi için  2021 yılında 30 adet elektrikli taşıt kiralanarak birimlerin hizmetine sunuldu. 
Birimlerin ihtiyacı doğrultusnda 2022 yılında 50 adet daha elektrikli taşıtın kullanıma sunulması planlanıyor. 

14.01.2022