Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Eşrefpaşa Hastanesi ile 2.Basamak Sağlık Hizmeti Sunuyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, Sağlık Bakanlığı kalite standartlarına (HKS) uygun olarak hizmet veren, yüz elli yatak kapasiteli, ikinci basamak sağlık kuruluşu statüsünde yer alan hastanemizin bünyesinde barındırdığı hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
 
Acil ünitesi ile 7/24 acil sağlık hizmeti ile aylık ortalama beş bin hastaya hizmet vermektedir, Poliklinik hizmeti yirmi farklı branşta ayda yaklaşık otuz bin hastaya hizmet vermektedir, İşçi sağlığı bünyesinde periyodik muayene hizmeti sunulmaktadır, Sağlık kurulu hizmeti: İşe giriş, işe devam yeterliliği, huzur evinde kalmak için sağlık raporu, yatan hastalara ve ayaktan hastalara ilaç, malzeme ve istirhat raporları sağlık bakanlığı genelge ve yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenmektedir. Ayrıca aile hekimliğinden sevk edilen ehliyet için uzman görüşü raporları polikliniklerde ücretli olarak düzenlenmektedir, Yoğun bakım hizmeti: Sekiz yataklı birinci basamak yoğun bakım olarak hizmet vermektedir, Palyatif servis hizmeti: Toplam 20 yatak kapasitesi olan iki palyatif servis bulunmaktadır, Ameliyat hizmeti: Deprem sebebi ile hasarlı binada bulunan 7 ameliyathaneden yararlanılamadığı için Eşrefpaşa hastanesinde bir anlaşmalı olduğumuz Alsancak devlet hastanesinde iki ameliyat salonu ile laparoskopik ve açık ameliyatlar yapılmaktadır, Gastroskopi ve kolonoskopi hizmeti verilmektedir, Buca ve Karşıyaka Birimlerinde poliklinik hizmeti sunulmaktadır, Böbrek taşlarını şok dalga (ESWL) yöntemi ile kırma hizmeti verilmektedir, Radyoloji bünyesinde, röntgen, ultrason, doppler ultrason, bilgisayarlı tomografi, kemik dansitometrisi ve çok kesitli tomografi ile koroner BT anjiografi çekimi yapılmaktadır, Fizik tedavi bünyesinde hidroterapi ve ESWT hizmeti verilmektedir, Evde bakım hizmeti: Yılda yaklaşık otuz bin eve ulaşılarak hizmet verilmekte ihtiyaç halinde hastalar hastaneye transfer edilerek tetkik ve konsültasyonları yapılmakta gerekli hallerde hastalar yatırılarak tedavi edilmektedir, Geleneksel Tamamlayıcı tıp birimi hizmeti sunulmaktadır, Gündüz hastanesinde günübirlik küçük girişimlerin yapılmaktadır, Uyku polikliniği hizmeti verilmektedir, Merkez laboratuar biriminde hemogram, biyokimya, mikrobiyoloji, serolojik testler, idrar tetkiki ve kültür antibiyogram incelemeleri yapılmaktadır, Patoloji laboratuarında elektif ve frozen tanısal incelemeler yapılmaktadır, Kan transfüzyon birimi Kızılay kan merkezi ile koordineli çalışmaktadır, Sağlık Turizm Birimimiz mevcuttur, Gebe okulu hizmeti ile eşlere ve gebelere eğitim verilebilmektedir, Kronik Yara Bakım Birimimiz mevcuttur.

14.03.2024