Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Arkeolojik Sit ve İlişkili Alanlarda Çalışmalar Sürüyor

Agora Kazı Alanı 
Dünya genelinde kent merkezindeki agoraların en büyüklerinden biri olan 2 bin 300 yıllık Antik Smyrna (İzmir) Agorası’ında Kamulaştırmalarla birlikte toplam alanı üç katına çıkarılan kazı alanının arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Kazı alanının güvenliğini ve görünürlüğünü sağlayan güvenlik duvarı tamamlandı. Smyrna Agorası Ören Yeri'nin içinde iki tescilli yapının restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.  Agora’nın İkiçeşmelik Caddesi'ne bakan yüzünün açılması ile görünürlük ve bilinirliği arttı.

Yapımı tamamlanmış olan güvenlik duvarı zeminden itibaren toplam 3 metre yüksekliğinde olup 822 metre boyunca devam etmektedir. Önerilen duvarın arkeolojik alanı gizlemeyen, geçirgen özellikte olması ve taşıyıcı sistemini kendi oluşturduğu desen içinde eritip kesintisiz ve süreklilik oluşturan bir algı yaratması hedeflenmiştir. Duvar sadece bir güvenlik elemanı olmayıp, yer yer üç boyutlu bir kentsel mobilyaya dönüşen, hem kentlilerin hem ziyaretçilerin dinlenmelerine imkân veren, bu nedenle arkeolojik alanın deneyimlenmesinde etkin rol üstlenen bir mimari öğe olarak ele alınmıştır.

Kazı alanı içerisinde kalan ve 17 yy'a tarihlenen bir diğer sivil mimari örneği bir yapı; turistik faaliyetleri desteklemek amacıyla müze ve sergi evi olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Yapıda ziyaretçilere anı, belge ve bilgi akışı sağlayacak bir düzenleme önerilmiştir.

Konut, bir avlu içerisinde kuzey ve güney yönünde karşılıklı olarak yerleşen iki bloktan oluşmaktadır. Ana yapının müze ve sergi evi, çağdaş malzeme ile ayağa kaldırılan müştemilat yapısının ziyaretçi bilgilendirme merkezi olarak hizmete açılması kararlaştırılmıştır.

Ziyaretçi erişimini kolaylaştırmak üzere yapılan Agora Giriş Yapısı; güvenlik, bilet gişesi, müze dükkânı, emanet odası gibi birimlerinden oluşturuldu, engelli erişimi gözetilerek detaylandırıldı. Proje ile yapının tasarımında giriş algısının güçlendirilmesi ve ziyaretçilerin arkeolojik alana geçiş deneyiminin zenginleştirilmesi hedeflendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol ile, Smyrna Antik Kenti (Agora) Kazı Başkanlığı'na 2021 yılı içerisinde toplam 2 milyon 460 bin TL destek vermektedir. 
 
Kadifekale Antik Roma Tiyatrosu
Kadifekale Surları Onarılıdı
Kadifekale Antik Tiyatro Koruma Geliştirme ve Yaşatma Projesi kapsamında inşa edildikten 24 asır sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ayağa kaldırılan Kadifekale surları, yine Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu özel aydınlatma sistemiyle artık geceleri de kent silüetini süslemeye başladı. 

Smyrna Tiyatrosu
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının ardından Antik Smyrna Kazı Başkanlığı’na devredilen antik tiyatro alanında başlatılan bilimsel kazı çalışmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel Tesis Alanı
Tarihi alanın sahip olduğu kültürel zenginlikler bağlamında bir sosyo-kültürel tesis yapısının Kadifekale eteklerinde, jeolojik sakıncalı bölge ve antik tiyatro arasında kalan alanda inşa edilmesi fikrinden hareketle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Arkeoloji ve Tarih Parkı
Kadifekale, Antik Tiyatro ve çevresinde gerçekleştirilecek projelerden biri de Arkeoloji ve Tarih Parkı düzenlemesidir.

Sarnıç ve Mescit Restorasyonu
Bizans Dönemi'nden günümüze ulaşan su yapısı ile kentin bilinen ilk Türk-İslami yapısı olan mescidin restorasyon projelendirme çalışmaları tamamlandı.

Tarihçe
186 m. yüksekliğindeki Pagos Dağı eteklerinde bir tepe üzerinde bulunan kale, ilk defa MÖ.334 yılında Anadolu’yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender’in (MÖ. 356–323) isteği ile yapıldı. Kale, Roma döneminden sonra Ortaçağ’da Timur orduları tarafından 1402’de tahrip edildi, bunu İzmir’deki 1668 yılında olan deprem izledi. Kale’den günümüze pek az kalıntı gelebildi. Günümüze gelebilen kalıntılar, daha çok Ortaçağ’a ait. Ortaçağ kale duvarlarının altında yapılan araştırmalarda ise Helenistik döneme (MÖ. 330-MS. 20) ait duvar kalıntıları ile karşılaşıldı. Günümüze gelen kalıntılardan, kalenin moloz taş, kesme taş ve tuğladan yapıldığı anlaşılıyor.

Kadifekale’den günümüze, yalnızca kalenin batısındaki beş kulesi ile güneyindeki duvarlarından bir bölümü kaldı. Bunlara dayanılarak, kalenin uzunluğunun 6 km. olduğu ve sur duvarlarını destekleyen kulelerin 20–35 m. yüksekliğinde olduğu anlaşılıyor. Kalenin bunun dışında kalan doğu ve kuzey kısımları tamamen yıkılmış durumda. Kale içerisinde ise bir dehliz ve bir de su sarnıcı kalıntısı görülüyor.
Kadifekale surlarının bir bölümünün, Çelebi Mehmet tarafından yıktırıldığı biliniyor. Yalnızca Doğu yönündeki surlardaki rektangonal (çok iri taşlar) parçalardan bir iki adedi, Basmane Garı’ndan Tilkilik’e uzanan ve Altınpark’a giden yolun başında bulunuyor.

"İzmir Tarih" Projesi

Katılımcı grubunu tarihçi, mimar ve şehir plancısı, esnaf, işadamı ve akademisyenlerden  oluşturduğu İzmirlilerin Tarihle İlişkisini Güçlendirme Projesi “İzmirTarih” ile yaklaşık 300 hektarlık Agora – Kemeraltı – Kadifekale  aksının  yeniden ayağa kaldırılması, fonksiyon yüklenmesi ve çekim merkezi olabilmesi amacıyla; sivil mimari örneklerini ve çevresini rehabilite edilirken  tarihi doku korunacak.

Antik Smyrna Agorası, Kadifekale ve Antik Tiyatro, Jeolojik Sakıncalı Alan, Ege Medeniyetleri Müzesi, Tarihi Merkez - Yeni Kent Arakesiti, İmalat Yoğunluklu Ticaret Bölgesi, Tarihi Oteller Bölgesi, Anafartalar Caddesi Ticaret Aksı, Kapılar- Basmane arası konut bölgesi, Niteliksiz Yapı Yoğunluklu Bölge, Tescilli Konut Yoğunluklu Bölge, Kadifekale -Agora Arası Konut Dokusu olarak 12 bölümden oluşan alanda; butik oteller, tasarım sokakları, inovasyon merkezleri, Ege Mutfakları Sokağı gibi yaşam alanlarını içerecek uzun soluklu bir çalışma hayata geçirilecek.

Projeye www.izmirtarih.com.tr adresinden erişilebilir.

30.06.2017