Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Arkeolojik Sit ve İlişkili Alanlarda Çalışmalar Sürüyor

Smyrna Agora Ören Yeri Gezi Güzergahı
 
İzmir kent merkezinde bulunan Smyrna Agorası içinde gezi güzergahı kent tanıtımına katkıda bulunacak bir proje daha tamamlandı.
 İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki alanda Agora Ören Yerinin gezilebilir alanlarını artırarak ve kent tarihini daha fazla yerli ve yabancı turiste aktarmak amacı ile projelendirilmiştir. Bu proje kapsamında 687 mt gezi güzergahının yanısıra seyir terasları ve özçekim noktaları oluşturulmuştur. Söz konusu güzergah engelli ziyaretçilerin ulaşımına uygun olup aydınlatmalar yapılarak kullanıma açılmıştır.
 
Agora Ören Giriş Yapılması
 
Konak ile Kadifakekale arasındaki tarihi aksı ayağa kaldırmak için bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyada kent merkezinde bulunan en büyük agoralardan biri olan Antik Smyrna (İzmir) Agorası'na ulaşımı kolaylaştırmak, bilinirliğini ve turistik potansiyelini artırmak için önemli bir projeyi daha tamamladı
 
Kazı alanının güneyinde Tarık Sarı Sokak’ın başında yer alan giriş noktası;  otobüs, metro ulaşımı ve tarihi yaya aksına yakınlığı açısından uygun olan Mezarlıkbaşı'nda bulunan katlı otoparkın yakınındaki 939 ve 930/1 sokakların kesişimine (kuzeye) alınıyor.  Böylelikle katlı otoparkın ziyaretçilerin özel araç park yeri ihtiyacına da cevap vermesi hedeflenirken kazı alanına girişiler için içinde müze mağazası, bilet gişesi, emanet holü bulunan, engelli erişimine  uygun modern bir giriş binası yapıldı.  Agora Ören Yeri giriş binasının karşısına turist kafilelerinin otobüsleri için ihtiyaç duyulan araç park yeri de oluşturuldu. Yapımı tamamlanan Agora Ören Yeri giriş binasının kullanımının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrinin ardından Agora’ya girişler bu yapıdan yapılıyor.
 
 
Kadifekale Antik Roma Tiyatrosu
 
Kadifekale Surları Onarılıdı
Kadifekale Antik Tiyatro Koruma Geliştirme ve Yaşatma Projesi kapsamında inşa edildikten 24 asır sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ayağa kaldırılan Kadifekale surları, yine Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu özel aydınlatma sistemiyle artık geceleri de kent silüetini süslemeye başladı. 
 
Smyrna Tiyatrosu
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının ardından Antik Smyrna Kazı Başkanlığı’na devredilen antik tiyatro alanında başlatılan bilimsel kazı çalışmaları devam ediyor.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel Tesis Alanı
 
Tarihi alanın sahip olduğu kültürel zenginlikler bağlamında bir sosyo-kültürel tesis yapısının Kadifekale eteklerinde, jeolojik sakıncalı bölge ve antik tiyatro arasında kalan alanda inşa edilmesi fikrinden hareketle başlatılan çalışmalar devam ediyor.
 
Arkeoloji ve Tarih Parkı
 
Kadifekale, Antik Tiyatro ve çevresinde gerçekleştirilecek projelerden biri de Arkeoloji ve Tarih Parkı düzenlemesidir.
 
Sarnıç ve Mescit Restorasyonu
 
Bizans Dönemi'nden günümüze ulaşan su yapısı ile kentin bilinen ilk Türk-İslami yapısı olan mescidin restorasyon projelendirme çalışmaları tamamlandı.
 
Tarihçe
 
186 m. yüksekliğindeki Pagos Dağı eteklerinde bir tepe üzerinde bulunan kale, ilk defa MÖ.334 yılında Anadolu’yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender’in (MÖ. 356–323) isteği ile yapıldı. Kale, Roma döneminden sonra Ortaçağ’da Timur orduları tarafından 1402’de tahrip edildi, bunu İzmir’deki 1668 yılında olan deprem izledi. Kale’den günümüze pek az kalıntı gelebildi. Günümüze gelebilen kalıntılar, daha çok Ortaçağ’a ait. Ortaçağ kale duvarlarının altında yapılan araştırmalarda ise Helenistik döneme (MÖ. 330-MS. 20) ait duvar kalıntıları ile karşılaşıldı. Günümüze gelen kalıntılardan, kalenin moloz taş, kesme taş ve tuğladan yapıldığı anlaşılıyor.
 
Kadifekale’den günümüze, yalnızca kalenin batısındaki beş kulesi ile güneyindeki duvarlarından bir bölümü kaldı. Bunlara dayanılarak, kalenin uzunluğunun 6 km. olduğu ve sur duvarlarını destekleyen kulelerin 20–35 m. yüksekliğinde olduğu anlaşılıyor. Kalenin bunun dışında kalan doğu ve kuzey kısımları tamamen yıkılmış durumda. Kale içerisinde ise bir dehliz ve bir de su sarnıcı kalıntısı görülüyor.
Kadifekale surlarının bir bölümünün, Çelebi Mehmet tarafından yıktırıldığı biliniyor. Yalnızca Doğu yönündeki surlardaki rektangonal (çok iri taşlar) parçalardan bir iki adedi, Basmane Garı’ndan Tilkilik’e uzanan ve Altınpark’a giden yolun başında bulunuyor.
 
"İzmir Tarih" Projesi
 
Katılımcı grubunu tarihçi, mimar ve şehir plancısı, esnaf, işadamı ve akademisyenlerden  oluşturduğu İzmirlilerin Tarihle İlişkisini Güçlendirme Projesi “İzmirTarih” ile yaklaşık 300 hektarlık Agora – Kemeraltı – Kadifekale  aksının  yeniden ayağa kaldırılması, fonksiyon yüklenmesi ve çekim merkezi olabilmesi amacıyla; sivil mimari örneklerini ve çevresini rehabilite edilirken  tarihi doku korunacak.
 
Antik Smyrna Agorası, Kadifekale ve Antik Tiyatro, Jeolojik Sakıncalı Alan, Ege Medeniyetleri Müzesi, Tarihi Merkez - Yeni Kent Arakesiti, İmalat Yoğunluklu Ticaret Bölgesi, Tarihi Oteller Bölgesi, Anafartalar Caddesi Ticaret Aksı, Kapılar- Basmane arası konut bölgesi, Niteliksiz Yapı Yoğunluklu Bölge, Tescilli Konut Yoğunluklu Bölge, Kadifekale -Agora Arası Konut Dokusu olarak 12 bölümden oluşan alanda; butik oteller, tasarım sokakları, inovasyon merkezleri, Ege Mutfakları Sokağı gibi yaşam alanlarını içerecek uzun soluklu bir çalışma hayata geçirilecek.
 

29.03.2024