Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Hedef Engelsiz İzmir

HEDEF ENGELSİZ İZMİR
Engelli yurttaşlarımızın sosyal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını hedefleyen ve bu doğrultuda hizmetler üreten merkezlerimizde yıl boyu Özel Eğitim, El Sanatları, Seramik, Masa Tenisi, Boccia, Resim, Otizm Spor, İzcilik, Müzik ve Halk Oyunları eğitimleri verilmekte ve farklı temalarda çalıştaylar, sosyal- kültürel faaliyetler ve geziler düzenlenmektedir.
 
ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Engelsizmir Şube Müdürlüğü yürütücülüğünde, toplum içinde yaşayan her bireye eşit hak ve olanakların sunularak, bireyin kullanıcısı olduğu çevrede, başka bir bireyin yardımına gerek duymaksızın, bağımsız olarak, diğer kullanıcılarla eşit, güvenli ve adil bir şekilde toplum yaşamının tüm alanlarına tam katılımının sağlanması hususunda erişilebilirlik çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, ‘‘İzmir Büyükşehir Belediyesi –Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu" kurulmuş ve denetleme, tespitler yapma, gereken iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirme/ koordine etme işlemleri hassasiyetle yürütülmektedir. Binalar, otoparklar, açık alanlar, ulaşım ve bilgiye erişim alt çalışma gruplarından oluşan erişilebilirlik koordinasyon komisyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye 2020 Erişilebilirlik Ödülleri organizasyonunda, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Kategorisi İkincilik Ödülü ”ne layık görülmüştür.
 
  • Erişilebilir Plajlar: Engelli bireylerin diğer tüm bireyler gibi seyahat etme, dinlenme, tatile çıkma ve diğer tüm faaliyetlerden eşit şekilde yararlanmaları temel gerekliliklerdendir. Yaklaşık 8 ay deniz turizmine sahip İzmir ili içerisinde toplumsal ihtiyacın karşılanması ve engelli bireylerin yaşam düzeylerinin geliştirilebilmesi için erişilebilir plajların oluşturulması amacıyla kentimize erişilebilir plajların kazandırılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması çalışmalarına başlanmıştır. Erişilebilir olan Urla Kum Denizi plajı ve Foça Karakum plajına ilaveten, Selçuk Pamucak, Menderes Gümüldür, Seferihisar Akarca, Çeşme Ilıca, Karaburun Ardıç ve Dikili Halk plajlarına engelsiz denize iniş rampaları kurulmuştur.
  • Engelsiz Ulaşım: Engelsizmir Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan özel donanımlı araçlar ile tekerlekli sandalye kullanan engelli yurttaşlarımızın, sosyal incelemeleri yapıldıktan sonra, sağlık kuruluşlarına, cenazelere, spor müsabakalarına, etkinliklere ve sınavlara ulaşımını sağlamak için Engelsiz Ulaşım Aracı tahsis edilmektedir.
  • Dijital Erişilebilirlik: Engelli yurttaşlarımızın internet sitelerimize erişimi için, Web Tabanlı İşaret Dili Çeviri Sistemi, Görme/Ortopedik/Yaşlı Bireyler İçin Web Sitesi Erişim Aracı, İşaret dili çeviri desteği butonu ile çevrimiçi çeviri desteği, video altyazı dosyalarının oluşturulması ve işaret dili özelliği çalışmaları tamamlanmıştır. İnternet sitelerimiz, engelli yurttaşlarımıza şehrindeki haberleri ve kültü-sanat çalışmaları hakkında ister betimleme isterse de işaret dili ile anlatımı ile bilgi akışını sağlamaktır.
 
ULUSLARARASI ENGELSİZMİR KONGRELERİ 
Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı yürütücülüğünde oluşturulan Engelsizmir Yürütme Kurulu; “Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri” “Engellilerin Sosyal Yaşama Katılımına Yönelik Yerel Politikalar” ve “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” kongrelerini düzenlemiştir. Dördüncü Engelsizmir Kongresinin temasını “Kriz Belediyeciliği ve Kamusal Hizmetlere Erişim” olarak belirleyen Engelsizmir Yürütme Kurulu, pandeminin olumsuz koşulları nedeniyle, yurt içi ve yurtdışından katılımcılarla daha geniş bir zaman dilimi içinde farklı çalıştaylarla ve hibrid olarak düzenlemiştir.
Engelsizmir Kongreleri bilimsel bir kongre olmanın yanısıra, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri de kapsamaktadır. Engelsiz bir İzmir yaratma hedefimizi güçlendirmek ve sadece İzmir’de değil, Türkiye genelinde farkındalığın artmasını sağlamak amacıyla her kongre döneminde Karikatür ve Kısa Film Yarışmaları da düzenlenmektedir.
 
EBEVEYN BİLGİ VE EĞİTİM MERKEZİ 
Engellileri ve ailelerini destekleyip güçlendirmek, ailelerin çocukları için karar verici olmaları konusunda bilgilendirmek, alanda çalışan profesyonelleri bilgilendirmek, aileleri eğitimlere katılmaya teşvik etmek ve ilgili kurumlarla iletişimlerini sağlamak amacıyla 2021 yılında açılmıştır. Bu uygulama gelişmiş ülkelerde pek çok örneği bulunan uzmanlaşmış ebeveyn merkezlerinin Türkiye'de uyarlanan ilk örneğini oluşturmaktadır.
Merkezimizde, aileye özel tasarlanmış eğitim programları ve atölyelerin düzenlenmesi, engelli çocuklara ve gençlere iş koçluğu ile mesleki eğitim ve istihdam çalışmaları yapılması, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) toplantılar yapılması, çevrim içi öğrenme etkinlikleri ve programları, video modülleri ve web seminerleri hazırlanması, kaynaklara ulaşım ve yönlendirmede yardımcı olunması, basılı yayınlar ve elektronik bültenler hazırlanması, çeşitli proje ve faaliyetlerle toplum içinde değişimin teşvik edilmesi, Evde aile üyelerine ve okullarda sınıf öğretmenlerine danışmanlık yapılması, öğrencinin başarısını arttırmaya yönelik uyum çalışmalarını takip etmek gibi faaliyetleri içeren çalışmalar yürütülmektedir.
 
TERAPİ BAHÇESİ
Doğanın insan sağlığına ve psikolojisine olumlu etkilerinden yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bahçe Terapisi ve Yerel Yönetimler Çalıştayı ‘na yurtiçinden ve yurt dışından katılan uzmanlar bahçe terapisinde uygulanan tedavi yöntemlerini ve faydalarını aktarmış, ardından atölye çalışmaları yapılmıştır. Bu çalıştay ile bilimsel tabanı oluşturulan ve farklı yaş, cinsiyet ve yetiye sahip kişilerin bir araya geleceği Terapi Bahçesi 10 Mayıs 2022 de İnciraltı Kent Ormanında açılmıştır.
Terapi Bahçesi; engelli yurttaşlarımızın kullanımına uygun projelendirilen, içerisinde sosyal faaliyetlerin devam ettiği İnciraltı Kent Ormanı sınırları içerisinde bulunan 32.500m2lik bir alandır. Kent Ormanı’nın doğusunda, Engelli Hizmet Merkezi’nin arkasında bulunan, doğanın ve bitkilerin sakinleştirici etkilerinin, insanların günlük yaşantılarının stresinden ve rekabetinden uzaklaşmak için bir iyileştirme aracı olarak kullanılmasını hedefleyen bu bahçede; doğa ile zenginleştirici bir deneyim kazandıran Holtikültür alanı, mobil ikram ünitesi ile aromatik bitkiler atölyesi, Ahşap Marangoz Atölyesininde yer aldığı bir hasat şenlik alanı ve çok amaçlı etkinlik alanlarının yanı sıra, doğa ile etkileşim yolu ile duyuları harekete geçirecek biyofili çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanları bulunmaktadır.
 
ENGELLİ BİLGİ SİSTEMİ 
Hizmetlerimizin kapsamını ve kalitesini artırmak, doğru ihtiyaç sahiplerini tespit etmek ve hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla çalışmalarına başlanan bir sistemdir. Engelli yurttaşlarımızın bölgesel dağılımlarına, demografik ve engellilik bilgilerine, eğitim ve sosyal hizmetlerden yararlanma durumlarına ilişkin bilgilerine ulaşabilmek ve rehberlik etmek için oluşturulmuştur. Bu sayede kamusal hizmetlerin merkezi ve yerel koordinasyonunun sağlanması planlanmaktadır.
 
 
 
CODA (İşitme Engelli ve Sağır Ebeveynlerin Çocuklarına) Eğitim Desteği: 
Ebeveynleri sağır olan (CODA) 3-6 yaş ve 6-12 yaş aralığındaki çocukları akranlarından geride kalmasını önlemek amacıyla Türkçe, Matematik, Resim ve Spor branşlarında destekleme projesidir. 
 
Zihinsel Engelliler ve Ailelerinin Desteklenmesi Çalışmaları: 
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZIÇEV)’ in işbirliği ile zihinsel engellilerin, ailelerinin ve zihinsel engelliler konusunda çalışma yapan profesyonellerin, eğitsel, psiko-sosyal, fiziksel (fiziki ortam), kültürel olarak desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
 
Otizm Destek Çalışmaları:
Anadolu Otizm Vakfı ile işbirliği içinde otizmli bireylere farklı alanlarda kurslar düzenlemek ve otizmli çocukların ailelerine psikososyal destek vermek amacıyla yürütülen çalışmalardır.
 
Kadın Sağlığı Eğitim Programı: 
Türkiye’de bir ilke imza atarak İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği ve Karşıyaka Sağırlar Derneği üyesi işitme engelli kadınlara, Türk İşaret Dili çevirmenleri eşliğinde Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP) düzenlenmiştir. Kadınların bedenlerini tanımaları, temizlik ve beslenme konularında toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde bilgi ve beceri geliştirmeleri, gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri ile ilgili sağlık bilincini yükseltmelerini hedefleyen 13 hafta süren bir eğitim programı uygulanmıştır.
 
 
Görünür ve Algılanabilir Kent İzmir: 
Kentimizin farklı noktalarına (başlangıçta Tarihi Asansör ve Göztepe Köprüsü olmak üzere) Braille Alfabesi ile yazılmış kent siluetini betimleyici ve kentimiz dokusunu tanımlayıcı materyaller yerleştirilmiştir. 
Projenin öncelikli amacı, kentte yaşayan ya da ziyaret eden görme engellilerin kentin dokusunu, manzarasını bağımsız hareketle algılayabilmelerini sağlamaktır. Çalışmanın ilk aşamasında mekan olarak Tarihi Asansör, Pasaport Seyir Terası ve Bostanlı Günbatımı İskelesi seçilmiştir. Bu üç bölgeye yerleştirilen Braille Alfabeli Betimleme panoları ile görme engelli kişiler kentin siluetine ve bulundukları noktadan manzaranın nasıl göründüğüne dair izlenim edinebileceklerdir. Daha sonrasında çalışmanın yaygınlaştırılması ve dijital ortama aktarılarak sesli betimleme ile de erişiminin sağlanması ve daha çok insana ulaşması amaçlanmaktadır. 
Yapılan bu çalışma aynı zamanda Braille alfabenin görünürlüğünü sağlamak, kentteki tüm hizmetlere herkesin erişilebilirliğinin vurgusunu yapmak ve aynı zamanda görme engellilere dair farkındalığı artırmaktır.

30.06.2017