Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Hedef Engelsiz İzmir

Hedef Engelsiz İzmir

Engelsiz ve ayrımsız bir kent yaratmak için hizmetlerimizi, engellilerin temel hakları olan, katılımcı demokrasi, aile, sağlık, eğitim, ulaşım ve istihdam politikaları perspektifinde yürütüyoruz. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası insan hakları ve engelli hakları mevzuatından beslenerek engelli haklarının İzmir’de güçlendirilmesi konusunda yoğun çaba harcıyoruz.

Erişebilirlik Çalışmaları

Engellilerin toplumsal yaşama tam katılımının sağlanması, kentsel ve kamusal yaşamda bağımsız hareket edebilmeleri vizyonuyla; Belediyemizin erişilebilirlik alanında çalışmalarını koordine etmek üzere, Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğü’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimler ve Belediye iştirak şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından oluşan ‘’İzmir Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu’’ kurulmuştur. Komisyonun faaliyetleri; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye 2020 Erişilebilirlik Ödülleri organizasyonunda, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Kategorisi İkincilik Ödülü’ne layık görülmüştür. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsizmir Kongreleri sürecinin önemli çıktılarından biri olarak yürütülen Kırmızı Bayrak Uygulaması, kamuya açık faaliyet gösteren özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekânlar ile ulaşım araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesini teşvik etme amacını taşımaktadır. Kırmızı Bayrak almak için başvurular https://www.engelsizmir.org/tr/KirmiziBayrak adresinden yapılabilir.

Belediye hizmetlerinin kentte yaşayan herkesçe adil, eşit, bağımsız ulaşabilmesi için Belediyenin tüm birimlerinin erişilebilirliğe dair farkındalığın oluşması amacıyla 2021 ve 2022 yılında ilçe belediyelerden sorumlu kişilere, belediyemiz teknik ve sosyal birimlerinden ilgili personellere “Erişilebilirlik Eğitimi” gerçekleştirilmektedir.
Kentimizde yaşayan ya da ziyaret eden görme engelliler için Tarihi Asansör, Pasaport Seyir Terası ve Bostanlı Günbatımı İskelesine, kentin siluetini ve manzaranın nasıl göründüğünü algılayabilecekleri Braille Alfabeli panolar yerleştirilmiştir.
Yaklaşık 8 ay deniz turizmine sahip İzmir’de engellilerin yaşam düzeylerinin geliştirilebilmesi için erişilebilir plajlar yapmak amacıyla Selçuk Pamucak, Menderes Gümüldür, Seferihisar Akarca, Çeşme Ilıca, Karaburun Ardıç ve Dikili Halk Plajı’nda denize iniş rampalarının kurulumunu gerçekleştirilmiştir.
Dijital erişim konusunda izmir.bel.tr, him.izmir.bel.tr ve engelsizmir.org siteleri erişilebilir hale getirilmiştir.
İşaret Dili Tercümanlarımız Belediyemizin etkinliklerinde, meclis oturumlarında ve İzmirTube yayın kanalında işaret dili çevirileri yapmaktadır. Eşrefpaşa Hastanesinde Sağır ve İşitme Engelliler için tercümanlık hizmetinin başlatılması sağlanmış ve hastane personeline işaret dili eğitimi verilmiştir. Ayrıca,  Eshot Bölge amirlerine işaret dili eğitimleri düzenlenmektedir.

Engelsiz Ulaşım

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının, meslek elemanlarımız tarafından sosyal incelemeleri yapıldıktan sonra, sağlık kuruluşlarına, cenazelere, spor müsabakalarına, etkinliklere ve sınavlara ulaşımını hafta içi ve hafta sonu randevu sistemiyle sağlamak için asansörlü engelsiz ulaşım araçlarımız tahsis edilmektedir.

Tekerlekli Sandalye Tamir Bakım Atölyesi: Tekerlekli sandalyelerin arızalanması durumunda acil müdahale edebilmek ve arızalanan tekerlekli sandalyelerin bakım/onarımını gerçekleştirmek için Konak Hizmet Merkezimizde “Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Atölyesi” kurduk. Arıza sebebiyle yolda kalan kişilerin tekerlekli sandalyelerine yerinde müdahale gerçekleştirilmekte veya -ulaşımlarını sağlamak koşuluyla- atölyede onarım hizmeti verilmektedir.
 
Uluslararası Engelsiz İzmir Kongreleri

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı yürütücülüğünde “Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri” “Engellilerin Sosyal Yaşama Katılımına Yönelik Yerel Politikalar” ve “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” kongreleri düzenlenmiştir. Dördüncü Engelsizmir Kongresi “Engellilik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla, 1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
Engelsizmir Kongreleri, bilimsel kongre olmasının yanında birçok kültür, sanat ve spor atölye çalışmalarını da içinde barındıracak şekilde planlanmaktadır. İnsan hakları bağlamında engelli haklarına ve engellilerin kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığa sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla karikatür ve kısa film yarışmaları düzenlemektedir.

Engelli Farkındalık Merkezi (Limontepe ve Örnekköy)

Engellilik alanındaki sorumlulukları paylaşmak, karşılaştıkları engelleri toplumun tüm kesimlerine uygulamalı olarak hissettirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Türkiye’ de ilk olma özelliği taşımaktadır. Öncelikli hedefimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın farkındalık düzeylerini artırmaya yönelik çalışmalarımızı daha da yaygınlaştırmak ve engelli farkındalığı yüksek kentli profili oluşturmak amacıyla Limontepe Engelli Farkındalık Merkezimize ilave olarak, Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi içerisinde ikinci Farkındalık Merkezi açılmıştır.

Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi

Engellileri ve ailelerini destekleyip güçlendirmek, ailelerin çocukları için karar verici olmaları konusunda bilgilendirmek, alanda çalışan profesyonelleri bilgilendirmek, aileleri eğitimlere katılmaya teşvik etmek ve ilgili kurumlarla iletişimlerini sağlamak amacıyla 2021 yılında açılmıştır. Bu uygulama gelişmiş ülkelerde pek çok örneği bulunan uzmanlaşmış ebeveyn merkezlerinin Türkiye'de uyarlanan ilk örneğini oluşturmaktadır.
Merkezimizde, aileye özel tasarlanmış eğitim programları ve atölyelerin düzenlenmesi, engelli çocuklara ve gençlere iş koçluğu ile mesleki eğitim ve istihdam çalışmaları yapılması, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) toplantılar yapılması, çevrim içi öğrenme etkinlikleri ve programları, video modülleri ve web seminerleri hazırlanması, kaynaklara ulaşım ve yönlendirmede yardımcı olunması, basılı yayınlar ve elektronik bültenler hazırlanması, çeşitli proje ve faaliyetlerle toplum içinde değişimin teşvik edilmesi, Evde aile üyelerine ve okullarda sınıf öğretmenlerine danışmanlık yapılması, öğrencinin başarısını arttırmaya yönelik uyum çalışmalarını takip etmek gibi faaliyetleri içeren çalışmalar yürütülmektedir.

 
Hortikültürel Terapi Bahçesi 

İnciraltı Kent Ormanı içinde yaklaşık 33.000 metrekarelik bir alanda doğanın iyileştirici gücünden yararlanarak yurttaşlarımızın sağlığını ve esenliğini geliştirmek, doğayla daha güçlü bağ kurabilmelerini sağlamak için programlar geliştirip uygulamak üzere yaşlılar, engelliler, çocuklar için hortikültürel etkinlik alanı olarak yapılmıştır. Terapi Bahçesinde her yaştan yurttaşımız için çeşitli doğa temelli terapi programları ve çocuklar için öğrenme aktiviteleri sunulmaktadır. Terapi bahçesinde insan-bitki etkileşimlerini temel alan 4 kategoride programlar yürütülmektedir. Bunlar sosyal bahçecilik, mesleki bahçecilik, terapötik bahçecilik ve bahçe terapisi programlarıdır.


Afet Temelli Çalışmalar

Küresel salgın, deprem ve sel gibi pek çok felaketi ardı ardına yaşayan İzmir'de, Belediyemiz tarafından hayata geçirilen kriz belediyeciliği kapsamında “COVID-19 Dirençlilik Eylem Planı” hazırlanmıştır. Kriz süreçlerinin en çok mağduru ve risk grubu engelli bireyler ve ailelerine ilişkin çalışmalar planlanmaya başlamıştır. 
Pandemi, Deprem ve Afetlerde Kriz Belediyeciliği Çalıştayı: 8 Haziran 2021 tarihinde hibrit olarak düzenlenen çalıştayda engelli ve ailelerinin olası bir deprem, afet gibi durumlarda yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir.
Engellilere Duyarlı Afet Yönetim Modeli Çalışmaları: İl Afet Planlarının engelli kapsayıcılığı temelinde yapılandırılması, afet durumlarında alanda çalışan profesyonellerin engelli farkındalığının arttırılması ve olası afet durumlarında engelliler ve yakınlarına riskleri azaltacak temel davranışların kazandırılması amacıyla Engellilik özelinde Temel Afet eğitimleri düzenlenmiştir.
Engelli Veri Tabanı: Olası bir afet anında hızlı ve etkin müdahalede bulunmak ve kamusal hizmetlerin merkezi ve yerel koordinasyonunu sağlamak adına kentte ikamet eden engellilerin demografik ve sosyal bilgilerinden oluşan Engelli Veri Tabanı çalışması yapılmıştır.

İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi (İZDEM)

Engellilerin sanata erişimini sağlamak amacıyla; Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi içerisinde açılmıştır. Seramik kabartma tabloların aslına uygun replikaları ve karekod uygulaması ile görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için de işaret dili ile anlatımları sağlanarak erişilebilir hale getirilen eserler yer almaktadır.

Elim Sende Farkındalık Projesi

İzmir Engelsiz Sanat Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilen farkındalık kazanımı eşliğinde sosyal yaşama katkı sağlama projesidir.  Çocuklardan başlayarak tüm kitle, kuruluş ve kurumların, evrensel değerleri dikkate alarak, kendi alanlarına dair “Engellilik bağlamında kapsayıcı” ve sosyal kaygılardan arındıracak, yaşamın iyileşmesine destek sağlayacak, farkındalık kazanımı eşliğindeki söylemlerini, fikirlerini ortaya koymalarına olanak sağlamayı ve bunların görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında, açık alanlarda farkındalık çalışmaları, Yaşayan Kütüphane Etkinlikleri ve temalı kamplar düzenlenmiştir.

İzcilik Çalışmaları

Engellilerin bireysel gelişimlerine destek olmak, uluslararası evrensel değerlere sahip, demokratik yaşam biçimi ve kültürünü geliştirmek için izcilik eğitimleri ve her yıl özel kamplar düzenlenmiştir. Ayrıca, İzmir bu çalışmaları ile 29 Ekim 2022 de Dünya İzci Başkenti ilan edilmiştir. 

29.03.2024