Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Tesislerimizde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yaygınlaştırıldı

Tesislerimizde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yaygınlaştırıldı

Kendi enerjisini üreten bina ve tesisler
Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı 186 kW, Selçuk Transfer İstasyonu 83 kW, Seyrek Hayvan Barınağı 400 kW, Aliağa İtfaiye Binası 68,4 kW, Bergama Mezbahası 74 kW, Uzundere Spor Salonu 36 kW, Çiğli Aile Danışma Merkezi 25 kW, Yeşilyurt Kültür Merkezi 75 kW, Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Havuz 120 kW, Çaybaşı İtfaiye Grubu 20 kW, Çeşme İtfaiye Grubu 20 kW, Konak Tünelleri Sabit Tesisleri Binaları Çatı Alanlarına 60 kW GES kurulumu yapılmıştır.

Bergama İtfaiye 54 kW, Seyrek İtfaiye 40 kW, Toros İtfaiye Kampüsü 215 kW, Örnekköy Sosyal Projeler Kampüsü 201 kW yapım ihalesi Ocak 2023’te tamamlanarak kurulum çalışmalarına başlanılmıştır. 

Gümüldür İtfaiye, Selçuk İtfaiye, Aliağa Kültür Merkezi ve Bornova Kültür Merkezi çatı alanları için proje çalışmaları tamamlanmış olup yapım aşaması sürecine geçilecektir. Selçuk Kültür Merkezi için proje çalışmaları tamamlanmış olup yapım aşamasına geçilmesi beklenmektedir.

Yüzer GES 
Belediyemiz yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanarak; enerji maliyetlerini azaltmak, temiz enerji kullanımı ve iklime dirençli bir kent oluşturmak için yeni projeler geliştirmeye devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyemizin “Başka bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda küçük ölçekli üreticiyi destekleyen ve tarımda temiz enerjiye geçişe öncülük edecek olan Karaburun Parlak Göleti üzerine  “Yüzer Güneş Enerjisi Santrali ile Çalışan Sulama Sistemi” projesi başlatılarak tarımsal sulama faaliyetlerinde güneş enerjisinin kullanımı ile çiftçinin sulama masraflarının azaltılması sağlanacaktır. Projesi tamamlanan yüzer GES tesisinin yapımı için ihale süreçleri başlatılacaktır.

Belediyemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Elektrik İhtiyacını Karşılıyor
Belediyemizin çevre sorunlarını sistemli bir şekilde ele almasına yardımcı olmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'nın bir parçasını oluşturan ve kentsel çevre sorunlarını kapsayıcı nitelikte ele alan İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) kapsamında iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının azaltımı ve halihazırda iklim değişikliği etkilerine karşı uyum hedefleri doğrultusunda Belediyemiz Başkanlar Sözleşmesine taraf olmuş ve Avrupa Birliği stratejilerine uygun olarak 2030 yılına kadar seragazı salımlarının %40 azaltılmasını ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak kentimizin dirençliliğinin artırılmasını taahhüt edilmiştir. Bu taahhüt kapsamında Yenilenebilir enerji santrallerinden elektrik üretimi çalışmalarına ilave olarak Belediyemiz elektrik enerjisinin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için serbest tüketici kapsamında piyasadan temin edilen elektrik enerjisi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kaynak Sertifikalı olarak temin edilmektedir.

Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı ve Enerji Verimliliği Eğitimlerine devam ediyoruz
İklim değişikliği etkilerine dirençli ve sağlıklı bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği, doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmalar kapsamında 2015 yılında başlatılan “Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği” konulu eğitim projesi uygulanmaya devam ediyor.

Ege Orman Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim projesi, İzmir ilinin 30 ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okulların 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenmektedir. Eğitimlerde 2015 yılından bu yana toplam 363 okulda yaklaşık 36.000 öğrenciye ulaşılmış ve farkındalık eğitimi verilmiştir. Eğitimlerde öğrencilere proje için hazırlanan “Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği” eğitim kitapçığı ile geri dönüşümlü-tohumlu eğitim seti, tohumlu kalem, tohumlu kitap ayracı vb. dağıtılmaktadır.

30.06.2017