Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Sağlıklı Kentler Birliğine Üyeyiz..

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB); kent sağlığına ilişkin tüm verilerin tek bir merkezde toplanması sonucu doğru kararlar alınmasını, doğru yatırımlar yapılmasını, dolayısıyla sınırlı olan kaynakların doğru kullanılmasını ve en önemlisi İzmir halkına verilen hizmetlerin eşitlik ilkesi çerçevesinde ve yaşam kalitesini yükseltme doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak ve kentteki karar vericilerin sağlık konusunu gündemin ilk sıralarına yerleştirebilmesi amacıyla Sağlıklı Kentler Birliğine 08.09.2006 tarihinde üye olmuştur.

Sağlıklı Kentler Projesi çalışmaların belirli bir disiplin ve işbirliği içerisinde uzman kadrolar tarafından ortak bir platformda yapılmasını sağlamak ve sağlıklı verilere ulaşılabilirliği kolaylaştırmak üzere, T.C. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile 07.05.2007 tarihinde protokol imzalanarak proje ortaklığı gerçekleştirilmiştir. 

Haziran 2007 tarihinde Sağlıklı Kent Platformu için; kamu kurum ve kuruluşlarına platforma davet mektubu gönderilmiş, atanan temsilcilerle yapılan bilgilendirme toplantıları sonucunda akademisyenler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, ilçe belediyeleri ve valilik temsilcileri ile çalışma grupları oluşturulmuştur.

Oluşturulan çalışma grupları ile İzmir ili mevcut durumunu gösteren Kent Sağlık Profil kitabı hazırlanmıştır. İngilizcesi de hazırlanan profil kitabı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na gönderilerek resmi bir başvuru süreci sonucunda gerekli koşullar sağlanarak V. Faz’a üyeliğimiz kabul edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi beşer yıllık dönemlerle gelişen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehir Ağı’nın V. evresine kabul edilerek (2009–2013), VI. (2014-2018) ve VII. (2019-2024) evresindeki faza da üye olarak devam etmektedir. Her dönemde “sağlıklı kent” olmayı hedefleyen şehirler uluslararası bu ağa üye olarak, belirlenen ana temalar çerçevesinde sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştirmektedir. DSÖ Sağlıklı Kentler Ağı’na üyelik resmi bir başvuru sürecini takip ederek tamamlanmaktadır. Beş yıllık dilimlere bölünmüş her aşamanın sonunda eski ağ dağıtılmakta ve bir sonraki aşama, oluşturulan yeni bir ağ ile devam etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Kentler Projesi, Avrupa ölçeğinde sağlığı, karar vericilerin gündeminde ön sıralara yerleştirmeyi ve herkes için sağlık stratejisinin prensipleri ve hedefleri doğrultusunda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınma için kapsamlı yerel stratejiler geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli uluslararası bir gelişim inisiyatifidir. Sağlıklı Kentler Projesi'nin ana hedefi, kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziksel, zihinsel, sosyal ve çevresel gönençlerini arttırmaktır.

Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında İzmir Kent Sağlık Profili ve İzmir Kent Sağlık Gelişim Planları hazırlanarak belirlenen yıl aralığında güncellenerek yayınlanmaktadır. Proje İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında sürdürülmektedir.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için: http://skpo.izmir.bel.tr/ sayfası ziyaret edilebilir.

30.06.2017