Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak

Projelendirilen Yenilenebilir Enerji Santralı

2021 Yılı Hedefi: 3 ad

2021 Yılı Gerçekleşmesi: 0 ad

Projelendirilen Yenilenebilir Enerji Santralı

2022 Yılı Hedefi: 7 ad

2022 Yılı Gerçekleşmesi: 52 ad