Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak

Kurulan atık su geri kazanım ünite sayısı (adet)

2020 Yılı Hedefi: 1 ad

2020 Yılı Gerçekleşmesi: 0 ad

Kurulan atık su geri kazanım ünite sayısı (adet)

2021 Yılı Hedefi: 2 ad

2021 Yılı Gerçekleşmesi: 0 ad

Kurulan atık su geri kazanım ünite sayısı (adet)

2022 Yılı Hedefi: 3 ad

2022 Yılı Gerçekleşmesi: 3 ad