15°
arama
2021 Yılına ait Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Değerleri
09
Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak