20°
arama
2021 Yılına ait Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Değerleri
08
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak