15°
arama
2021 Yılına ait Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Değerleri
07
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak