15°
arama
2021 Yılına ait Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Değerleri
06
Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak