15°
arama
2021 Yılına ait Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Değerleri
05
Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek