18°
arama
2021 Yılına ait Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Değerleri
04
İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek