18°
arama
2021 Yılına ait Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Değerleri
03
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak