15°
arama
2021 Yılına ait Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Değerleri
02
Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek