20°
arama
2020 Yılına ait Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Değerleri
03
Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek

Kısa metrajlı yeni yağmursuyu hattı miktarı (km)

32 km

15,09 km

4715.62%
15,09 km
gosterge.buYilHedef km
100

Kısa metrajlı yeni yağmursuyu hattı miktarı (km)

36 km

3,87 km

1075%
3,87 km
gosterge.buYilHedef km
100

Tekli yağmur suyu ızgarası yapım miktarı (adet)

2250 ad

1168 ad

51.91%
1168 ad
gosterge.buYilHedef ad
100

Tekli yağmur suyu ızgarası yapım miktarı (adet)

2410 ad

428 ad

17.76%
428 ad
gosterge.buYilHedef ad
100

Sıralı yağmursuyu ızgarası yapım miktarı (km)

2 km

3,07 km

15350%
3,07 km
gosterge.buYilHedef km
100

Sıralı yağmursuyu ızgarası yapım miktarı (km)

6 km

0,48 km

800%
0,48 km
gosterge.buYilHedef km
100