Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Vatandaş Başvuru


Önemli Bilgilendirme

  • Tapu bilgileriniz mevcut değil ise, E-Devlet Tapu Sorgulama Sayfasından giriş yapabilir ilgili bilgileri edindikten sonra başvurunuza devam edebilirsiniz.
  • Adres bilgilerinizde dış kapı numarası veya cadde/sokak bilgisi listede görüntülenmediği durumlarda, haritadan bina konumunuzu seçmeniz gerekmektedir.

Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler
Bina Bilgileri

Tapu Yükleyiniz (Bina veya bağımsız bölüme ait 1 adet tapu yüklenmesi zorunludur)

Apartman Yönetim Kurulu Kararı Yükleyiniz


"Tapunun... ada...parselinde kayıtlı...açık adresinde bulunan yapıda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yapı Durum Tespiti yapılması oybirliği ile uygun bulunmuştur." ifadesinin karar defterine oy birliği ile işlenmesi gerekmektedir.

Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım Belgesi Yükleyiniz