Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzmir Yapı Durum Tespiti


İzmir İli genelindeki, mevcut ruhsatlı yapıların durum tespiti için tarama yöntemiyle ön inceleme yapılacaktır.

Yapı Ön İnceleme çalışması; 10 kat üstü yapıların değerlendirmesine uygun analiz yöntemlerini kapsamadığından bahse konu yapılar kapsam dışı bırakılmıştır.

‘’Yapı Ön İnceleme’’ çalışması sonuçları 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle etaplar halinde kentlilerimizle paylaşılmaya başlanmış olup başvuru sonucunuz açıklandığında tarafınıza sms yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.