Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzmir Yapı Durum Tespiti


İzmir İli genelindeki, mevcut ruhsatlı yapıların durum tespiti için tarama yöntemiyle ön inceleme yapılacaktır.

Başvurular oybirliği ile alınan Apartman Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilecektir.