Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzKF (İzmir Kültür Fonu)

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir kültür atılımına imza atıyor!

İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesi, yerel kültür ve sanat kapasitesine kentlilerin de katılımını desteklemeyi ve geliştirmeyi; tüm vatandaşların haklarını gözeterek kültürel eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına, aşağıdan yukarı kültür pratiklerinin ve kültüre erişimin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu maksatla yola çıkan İzKF, özel kesimden ve sivil toplumdan kültür üreticilerinin ve sanatçıların İzmir’in kültür stratejisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu ve öncelikleri doğrultusunda önerecekleri sanatsal ve kültürel projelere, iki aşamadan oluşan Proje Fikri ve Uygulama Yarışması aracılığıyla hayat kazandırmayı hedefliyor.

Açık çağrıya dayalı, değerlendirme sürecinde şeffaf kriterler doğrultusunda bağımsız bir jürinin yer alacağı Proje Fikri ve Uygulama Yarışması’nın 2023 yılındaki temasını “Döngüsel Kültür” oluşturuyor. Döngüsel kültür, bireysel sorunları geçici olarak çözen günlük uygulamaların ötesine geçerek; insan, doğa, geçmiş ve gelecek arasındaki uyumu teşvik eden; kalkınmanın, ekolojinin, sosyal adaletin ve tarihin birbiriyle olan organik bağlarını önceleyen bütüncül ve sürdürülebilir bir dönüşümü ifade ediyor. Yarışma başvurularında çocukları, kadınları, dezavantajlı kesimleri ve kentin çeperinde yaşayan toplulukları merkezine alan projeler teşvik ediliyor.

Son Başvuru Tarihi: 11.12.2023 (saat 17.30’a kadar)

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere İzKF Başvuru Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

İzKF Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Aşağıdaki belgeleri bilgisayarınıza aktarıp gerekli bilgileri doldurunuz. Belgeleri başvuru formundaki ilgili bölmeye PDF olarak yükleyiniz.
 

İzKF Açık Çağrı Başvuru Kılavuzu
download
EK.2. Proje İş Planı
download
EK.3. Proje Bütçe Formu
download
Ek.4. Gerekli Belgeler
download
EK.5. Ortaklık Beyannamesi
download
Sıkça Sorulan Sorular
download