Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

2024 Evsel Katı Atık Tarife Bedelleri Hakkında
28.12.2023

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince; 2024 yılına ait "Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri" İzmir İli sınırları içinde evsel katı atıkların transfer ve bertaraf edilmesi hizmetleri sonucu oluşan maliyetler baz alınarak, tam maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.

Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifelerine Esas Bilgilendirme Notu ve 2024 Yılı İlçelere Göre Aylık Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarife Çizelgesi bilgilendirme dokümanları ekte yer almaktadır.

2024 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifelerine Esas Bilgilendirme Notu

2024 Yılı İlçelere Göre Aylık Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarife Çizelgesi

Diğer Duyurular